جشن‌های قصه‌گویی در مراکز کانون ایلام آغازشدند

باآغاز جشن‌های قصه‌گویی در مراکز کانون ایلام، بیست‌ودومین جشنواره قصه‌گویی وارد مرحله پیش استانی شد.

به گزارش کودک پرس ، پس از نشست های مقدماتی و برنامه ریزی های کانون استان ایلام برای برگزاری بیست ودومین جشنواره قصه گویی، با برگزاری جشن قصه گویی در مرکز فرهنگی هنری شماره چهار ایلام ،جشن های قصه گویی در کانون ایلام کلید خورد و خانواده ها و کودکان ونوجوانان قصه های  راویان را شنیدند .قرار تا پایان این ماه نیز دیگر مراکز این جشن  را به اجرا بگذارند در این جشن ها علاوه بربچه های عضو مراکز ، بزرگتر ها نیز می توانند در بخش آزاد قصه گویی خود را به ر قابت بگذارند و برگزیده های آنها نیز به جشنواره استانی معرفی خواهند شد.

جشن قصه مقدمه ای است برای برگزاری بیست و دومین جشنواره استانی قصه گویی که به جشنواره بین المللی در تهران منتهی می شود .برگزیده های جشن قصه در مراکز به جشنواره استانی راه می یابند و درمرحله استانی  شانس و توانایی خود را برای راه یابی به جشنواره بین المللی محک می زنند .

 

قصه گویی در ایلام به عنوان فعالیتی مهم برای مخاطبین کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در تمامی مراکز استان اجرا می شود و هر ساله نیز قصه گویانی از ایلام در ردیف برگزیده های جشنواره بین المللی قصه گویی قرار می گیرند که نشان از توانایی ایلامی ها در هنر قصه گویی دارد.

 

بیست ودو مرکز فرهنگی هنری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام در سراسر استان به صورت ثابت ، سیار و پستی برای بچه های ایلامی خدمات فرهنگی ، ادبی ، هنری ،علمی و پژوهشی ارائه می دهند.

 

 

 

منبع: کانون پرورش فکری