بیش از ۹۷ درصد دانش‌آموزان گرفتار اعتیاد نشده‌اند

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: بالغ بر ۹۷ درصد دانش‌آموزان به سمت اعتیاد نرفته‌اند و گرفتار آن نشده‌اند، اما یک نفر هم برای ما زیاد است و خط قرمز ما مدرسه و دانش‌آموزان هستند.

به گزارش کودک پرس ، سردار منتظرالمهدی درباره راهکارهای کاهش مصرف مواد مخدر در کشور گفت: سودآوری مواد مخدر در سال‌های پیش حائز اهمیت بوده و در سال‌های آینده نیز خواهد بود؛ چراکه این سودآوری آنقدر زیاد است که به راحتی سوداگران از آن منصرف نخواهند شد.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سال گذشته حدود ۸۵۰ تن انواع مواد مخدر در کشور کشف شد که ۶۸۵ تن آن حاصل تلاش سبزپوشان سخت‌کوش نیروی انتظامی بوده است که در این راه ۱۷ شهید فقط در سال گذشته دادند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با تاکید بر اینکه مبارزه بی‌امان با سوداگران مواد مخدر کماکان در دستورکار قرار دارد و افرادی که در این حوزه مسئولیت دارند به درستی به وظایفشان عمل می‌کنند.

سردار منتظرالمهدی افزود: ۸۵۰ تن نیز که سال گذشته کشفیات مواد مخدر در کشور بوده است، شاید ۱۰ درصد تولید مواد مخدر کشور افغانستان باشد که متاسفانه بخشی از تولید این مواد نیز به کشور می‌رسد.

 

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ۷۵ درصد کشفیات مواد مخدر در همان مبدأ و مرزهای شرقی کشور اتفاق می‌افتد.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: متاسفانه تنوع مواد مخدر روزبه‌روز افزایش می‌یابد و هر روز به یک اسم و یک شکل توزیع می‌شود.

سردار منتظرالمهدی خاطرنشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما دو ایستگاه مهم برای پیشگیری از مواد مخدر داریم که ایستگاه خانواده و مدرسه است. ما با پدیده پدران غایب در خانواده مواجهیم که برای به دست آوردن نان و کسب پول حلال مجبور هستند چند شیفت کار کنند، ولی از سوی دیگر یک خلاء ایجاد می‌شود که پدر در خانواده نیست و باید مادران را توانمند کنیم. مادران عزتمند شوند و اعتماد به نفس آنها بالا برود تا بتوانند خلاء پدران را جبران کنند.

وی بیان داشت: ارتباط پدر با فرزندان بسیار مهم است، به خصوص ارتباط پدر با فرزندان دختر که محبت به این فرزندان باید در سن ۶ تا ۱۲ سال بیشتر باشد و والدین با آنها صحبت کنند. آنها را در آغوش بگیرند و ببوسند؛ چراکه بسیار در رشد فرزندان تاثیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گذار است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: امروز وقتی که با دختران ۲۰ ساله‌ای که درگیر آسیب‌های اجتماعی هستند صحبت می‌کنیم، این خلاء روانی، عاطفی و کمبود ارتباط دختر با پدر مطرح می‌شود.

 

سردار منتظرالمهدی تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در مدرسه هم آموزش‌ها و مهارت‌های ده‌گانه‌ای که باید به دانش‌آموزان ارائه شود، مطرح است که مهم‌ترین آن تاب‌آوری است؛ یعنی باید به گونه‌ای عمل کنیم که فرزندان ما در مقابل هرگونه آسیب اجتماعی به خصوص مواد مخدر قدرت نه گفتن را داشته باشند و این موضوع با آموزش، اطلاع‌رسانی و آگاهی انجام شود.

وی افزود: ما ارتباط خیلی خوبی با آموزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و پرورش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داریم و برای معلمان و دانش‌آموزان کارگاه‌های آموزشی می‌گذاریم و خط قرمز ما کودکان و مدرسه در موضوع مواد مخدر است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: یکی از مولفه‌های مهم در ورود به آسیب‌های اجتماعی، عدم نشاط اجتماعی و تخلیه هیجانی مثبت است. چرا باید در ورزشگاه‌های ما بسته باشد و در محلات هنگامی که زمین فوتبالی احداث می‌شود، تنها دو ساعت بتوان از آن استفاده کرد و در باقی ساعات شبانه‌روز در آن بسته می‌شود. در ورزشگاه‌ها، زمین‌های ورزشی محلات و حتی مدارس باید باز باشد تا جوانان ما بتوانند از آن استفاده کنند و انرژی خود را به صورت مثبت تخلیه کنند.

 

سردار منتظرالمهدی تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن چیزی که ما امروز از آن غافل هستیم نشاط اجتماعی است که باید به آن توجه بیشتری شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مصرف ماده مخدر گل در کشور افزایش یافته و سن مصرف مواد مخدر کاهش یافته است، گفت: بالغ بر ۹۷ درصد دانش‌آموزان ما به سمت و سوی اعتیاد نرفته‌ و گرفتار آن نشده‌اند، اما یک نفر هم زیاد است؛ چراکه مدرسه و دانش‌آموزان خط قرمز ما در مبارزه با مواد مخدر هستند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: متاسفانه تبلیغات مصرف مواد مخدر در فضای مجازی افزایش یافته است و افرادی که درگیر مواد مخدر ازجمله حشیش، گل و ماریجوانا می‌شوند، ۴۰ درصد آنها اطلاع ندارند این مواد خطری دارد و در آینده آنها را گرفتار می‌کند.

سردار منتظرالمهدی افزود: مواد مخدر صنعتی جدید بلافاصله پس از دو یا سه بار مصرف موجب می‌شود که به آن اعتیاد بیاورند.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مواد مخدر صنعتی جدید به دلیل ایجاد دوپامین در مغز اعتماد به نفس را بالا می‌برد، نشاط کاذب می‌دهد، اما پس از چند بار مصرف خلاء‌هایی را ایجاد می‌کند که موجب می‌شود فرد معتاد شود و مواد مخدر را به صورت ترکیبی استفاده کند.

 

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: در فضای اندیشه‌ای جهان امروز قدرت از آن کسانی است که از سازوکارهای نوین استفاده کنند. ما باید پیشگام در پیشگیری باشیم و باید به درستی از آن استفاده کنیم و جلوی سوءاستفاده از آن را بگیریم.

 

 

 

منبع: فارس