حضور کم رنگ ناشنوایان در سی‌ودومین جشنواره فیلم کودک و نوجوان چه کسی مقصر است؟!

سی‌ودومین جشنواره فیلم کودک ونوجوان فرصتی بود که ناشنوایان دیده شوند اما در ساعت ۲ بعدازظهرروز پنجشنبه ۳۱مردادماه که دست اندرکاران جشنواره ،داوران ،میهمانان و بیشترخبرنگاران مشغول خوردن ناهار و استراحت هستند فیلم بیست وسه نفررا بازیر نویس به نمایش گذاشتند.

به گزارش کودک پرس ، هرچندکه این اتفاق خوش یمنی بود،آن هم درست در میان برنامه های جشنواره با حضورتعدادی ازعکاسان و خبرنگاران فعال و مشتاق برنامه های سینمایی که بعدازچهل سال برای نخستین باراست که سینمای ایران با زیرنویس و مترجم زبان اشاره نصفه نیمه آشتی کرده است.
این اتفاق خیلی بزرگی است چرا؟چون ناشنوایان به علت نبود مناسب سازی برنامه های تلویزیونی وسینمایی با سینما و تلویزیون میتوان گفت کاملا قهرهستند به همین علت به فیلم های خارجی که دارای زیرنویس هستند روی می آورند.

اگر تمام فیلم هایی که ساخته میشوند درمرحله تولید و تدوین زیرنویس برای آن اجباری میشد خیلی خوب میشد چون ناشنوایان براحتی میتوانند همراه خانواده های خود به سینما بروند و درکنارهم ازدیدن فیلم لذت ببرند و کاملا متوجه فیلم شوند.
اما زیرنویس کردن فیلم سینمایی همزمان به روی پرده آمدن فیلم نیست. بیشتر مواقعی زیرنویس میشوند و برای ناشنوایان به نمایش درمی آید که این فیلم به فروش سینمای خانگی رسیده است.

هرچند تمام فیلم ها زیرنویس نمیشوند،گروه زیرنویس وسینمای اشاره بعداز رایزنی های بسیارزیاد با تهیه کنندگان فیلم شاید ازهرده تا فیلم یک فیلم پاسخ مثبت بدهند.
امیدواریم که درآینده ی بسیارنزدیک این مقوله زیرنویس کردن فیلم های ایرانی در کانون توجه مسئولین مربوطه قرابگیرد ودست اندرکاران ملزم به این موضوع در جهت رفاه این قشر شود.

درسی ویکمین جشنواره فیلم کودک ونوجوان گروه خبرنگاران ناشنواو مترجمان حضور بسیارچشمگیری داشته اند وبه عنوان نیروی فعال شناخته شده بوده اند اما درسی و دومین جشنواره جایشان بسیارخالیست این جای تعجب دارد؛که سهمیه این افراد کاهش پیداکرد!

 

ناشنوایان فرهنگ و زبان خاص خودشان رادارند اگر کارگردان ها به این موضوع توجه کنند و برای نقش ناشنوا ازخود فرد ناشنوا استفاده کنند خیلی بهتر وزیباتر واثر بخش تر زندگی ناشنوا رابه تصویرمیکشند، زیرا هیچکس بهترازخودفرد ناشنوا نمیتواند نقش فرد ناشنوا را بازی کند.

 

 

 

منبع: تابناک