حمله نژادپرستانه به دختر ۱۴ ساله محجبه در ایرلند

پلیس ملی ایرلند تحقیقات در مورد حمله اسلام هراسانه و نژادپرستانه از سوی گروهی از نوجوانان به یک دختر نوجوان مسلمان را آغاز کرد.

به گزارش کودک پرس ، پلیس ملی ایرلند تحقیقات در مورد حمله اسلام هراسانه و نژادپرستانه از سوی گروهی از نوجوانان به یک دختر نوجوان مسلمان را آغاز کرد.

این گروه از نوجوانان ایرلندی،دختر نوجوان مسلمان را هدف قرار داده و مورد ضرب و شتم قرار دادند.

این دختر ۱۴ در حالی که در حال قدم زدن در یکی از خیابان های روستای «دوندارم» در جنوب «دوبلین» بود موررد این حمله اسلام هراسانه قرار گرفت، به زمین زده شد،لگد خورد از ساله لگد خورده ، به زمین پرتاب شد و تخم مرغ به سویش پرتاب شد.

ویدئویی که گفته می شود از سوی خواهر قربانی این حمله نژادپرستانه گرفته شد ، نشان می دهد که این دختر مسلمان ابتدا به طور فیزیکی مورد حمله قرار گفت و سپس حمله کنندگان روسری او را تکه تکه کردند.

«ژوزفه مادیگان»،وزیر میراث و فرهنگ ایرلند در بیانیه ای این حمله را به شدت محکوم کرد و ابراز امیدواری کرد که عاملان این حمله به زودی پای میز محاکمه کشانده شوند.

دکتر «علی سلیم» از مرکز فرهنگی اسلامی ایرلند به «ایریش سان» گفت که به منظور جلوگیری از چنین سوء رفتارهایی و به منظور دور نگه داشتن نفرت از ایرلند،نیاز ضروری به قانونی علیه جنایت های ناشی از تنفر وجود دارد.

او در این باره گفت: «ما از همه دفاتر دولتی می خواهیم تا اقدامات جدی در این زمینه انجام دهند و عدالت در مورد عاملان این اقدام،فورا اجرا شود.»

منبع: شبستان