چهارمین دوره جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان

چهارمین دوره جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان در سراسر کشور کلید خورد.

به گزارش کودک پرس ، بر اساس اعلام ستاد اطلاع‌رسانی رویدادهای ترویج کتابخوانی، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی با همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور و نهادهای همکار از جمله نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان را برگزار می‌کند. رقابت جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان در شهرها و روستاهای سراسر ایران به شرح زیر برگزار خواهد شد؛

فعالیت باشگاه‌های کتابخوانی دائم بوده و هر زمان از سال با شرایطی که در این شیوه‌نامه آمده است، علاقه‌مندان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سایت، باشگاه خود را ثبت کنند.

باشگاه‌هایی که در سال‌های قبل ثبت شدند، در سال ۱۳۹۸ هم رسمیت دارند و می‌توانند در جام باشگاه‌ها شرکت کنند و از تخفیف کتاب برخوردار شوند.

تسهیل‌گرانی می‌توانند باشگاه تشکیل دهند که در کارگاه‌های آموزشی شرکت کرده باشند. تسهیل‌گرانی که در سال‌های گذشته دوره‌های آموزشی را گذرانده باشند، می‌توانند در سال ۱۳۹۸ باشگاه جدید هم تشکیل بدهند.

دوره جدید کارگاه‌های آموزشی برای تسهیل‌گران مطابق شیوه‌نامه‌ها برای سال ۱۳۹۸ نیز در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد.

کارگاه‌های تسهیل‌گران را مربیانی برگزار خواهند کرد که در کارگاه‌های آموزشی مراکز استان شرکت کردند و مطابق این شیوه‌نامه واجد شرایط هستند.

کار تسهیل‌گران داوطلبانه است. تسهیل‌گران پس از گذراندن کارگاه آموزشی می‌توانند طبق شیوه‌نامه باشگاه کتابخوانی ثبت کنند.

باشگاه‌های کتابخوانی ثبت شده می‌توانند در رقابت‌های جام باشگاه‌های کتابخوانی شرکت کنند. باشگاه‌های کتابخوانی شهری و روستایی برای شرکت در جام باشگاه‌های کتابخوانی ابتدا باید در مرحله جام باشگاه‌های کتابخوانی در شهرستان شرکت کنند.

 

این دوره از جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان در رشته‌های باشگاه برگزیده، نامه برگزیده، فیلم برگزیده کتاب برگزیده، تسهیلگر برگزیده و کتابفروش برگزیده برگزار می‌شود. برگزیدگان جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان شهرستان به شرح زیر به دبیرخانه مرکزی در تهران معرفی می‌شوند:

 

الف: سه باشگاه برگزیده

ب: سه نامه‌ی برگزیده

ج: سه فیلم برگزیده

د: سه کتاب برگزیده به انتخاب اعضای باشگاه‌های شهرستان

ه: یک کتابفروش فعال در شهرستان

جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان کشور با حضور برگزیدگان شهرستانی در رشته‌های پنجگانه برگزار خواهدشد. علاوه بر این داوران بر اساس مستندات پرونده باشگاه‌ها از میان تسهیل‌گران کل باشگاه‌های راه‌یافته به مرحله کشوری، تسهیل‌گران برگزیده را نیز معرفی خواهند کرد.

دستورالعمل‌های اجرایی و شیوه‌نامه جام باشگاه‌ها و برگه‌های ثبت‌نام از طریق سایت www.bookpromotion.ir قابل قابل دریافت است.

 

 

طی سه دوره از برگزاری این برنامه در کشور در سال نخست دو هزار باشگاه، در سال دوم پنج هزار باشگاه و در سال سوم پانزده هزار و ۱۰۷ باشگاه کتابخوانی کودک و نوجوان با بیش از دویست هزار کودک و نوجوان کتابخوانی در سراسر کشور تشکیل شده است.

 

 

 

 

منبع: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی