برنامه‌ای جدید با سیاستی نخ‌نما توسط بی‌بی‌سی برای کودکان ایرانی و فارسی زبان

شبکه رسانه‌ای دولت انگلیس در اجرای سیاست‌های خود این بار به سراغ مخاطبان قد و نیم قد ایرانی و فارسی زبان رفته است.

به گزارش کودک‌پرس ، کارشناس مسائل فرهنگی و رسانه ای با اشاره به چرخش رسانه ای تلویزیون بی بی سی و تغییر رویکردش برای پوشش گروه و کودک و نوجوان گفت: این شبکه تلویزیونی با تئوری رهبری از راه دور هر روز درصدد افزایش طیف مخاطبان خود است .

رضا اسماعیلی افزود: آموزش گام به گام زندگی غربی و شهروندی کشور‌هایی همچون انگلستان به کودکان فارسی زبان دنیا، مهم ترین رویکرد طراحان این برنامه است.

وی گفت:آنچه می تواند ذهن نسل نو پای ایران را منطبق با فرهنگ خودی پرورش دهد آگاه شدن خانواده ها از پیام‌های پنهان این شبکه ها در برنامه سازی است.
این کارشناس فرهنگی افزود: عادی سازی روابط انسان با حیوانات از جمله سگ یکی از هدف پنهان این شبکه ها است.