رویکرد جشنواره نوجوان سالم تقویت کنش آموزی در بین متربیان است

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: رویکرد جشنواره نوجوان سالم تقویت کنش آموزی در بین متربیان است.

به گزارش کودک‌پرس ، محمد پورداود در آیین اختتامیه جشنواره نوجوان سالم  استان با بیان این که سند تحول بنیادین که نقشه راه آموزش و پرورش است، اظهار کرد: این سند برگرفته از متون قرآنی و سیره ائمه هدایت (علیهم السلام اجمعین) است.

   پورداود افزود: در این سند مفاهیم ارزشمندی چون مدرسه صالح، هویت ایرانی-اسلامی و حیات طیبه تلالو دارد.

   وی با اشاره به این که روح  سند  تحول با سه جوهره  اصلی قرین شده است، افزود: این سه جوهره شامل تربیت تمام ساحتی، چرخش های تحول آفرین و ۶ خرده نظام است.

   مدیرکل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: در این سند مدرسه کانون اصلی تحول است و معلمان عناصر فکور و تحول آفرین آن به شمار می روند.

   پورداود دانش آموز، معلم و اولیا را از عناصر اصلی تعلیم و تربیت دانست و خاطرنشان کرد: این سه عنصر جزء مثلث تربیتی به حساب می آیند که در صورت هم تنیدگی و هارمونی فعالیت تعلیم و تربیت میسر خواهد شد.

   وی گفت: در تربیت تمام ساحتی ما به دنبال این هستیم که رشد همه جانبه متربیان اتفاق بیفتد و دانش آموزی به کنش آموزی تبدیل شود.

   مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به  چرخش های کلان تحول آفرین، اظهار کرد:  وقتی از گزاره های تربیتی تحت عنوان گزاره های اخباری و انشایی در قرآن یاد می کنیم،  گزاره های اخباری تربیت غیر مستقیم است، اما گزاره های انشایی شامل باید ها و نباید هاست.

   پورداود با بیان این که باید ها تحریک متربی توسط مربی از وضع موجود به وضع مطلوب و نباید ها تمنیع متربی از وضع موجود به وضع نامطلوب است، تصریح کرد: جشنواره نوجوان سالم به دنبال این گزاره های قرآنی است و با پیشگیری و هدایت، تحریک و تمنیع را در دستور کار دارد.

   وی رویکرد جشنواره نوجوان سالم را تقویت کنش آموزی در بین متربیان خواند و افزود: در این جشنواره پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی دنبال می شود و دقیقا مراقبت از دانش آموزان را قصد نموده است.

   پورداود با اشاره به اهداف جشنواره نوجوان سالم، خاطرنشان کرد: گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری از اعتیاد، رفتارهای پر خطر و آسیب های اجتماعی، شناسایی قابلیت ها و ظرفیت های مدارس و اداره آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری و مراقبت از آسیب های اجتماعی، معرفی دستاوردها و ابتکارات پیشگیری و مراقبت در مدارس، معرفی الگوهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح مدارس و شناسایی الگوهای موفق آموزش پیشگیری و مراقبت به کودکان و نوجوانان از جمله این اهداف است.

منبع: روابط عمومی آموزش و پرورش