مریم طالشی – کودک آسیب دیده سیستانی

به گزارش کودک پرس، مریم طالشی، گزارش نویس روزنامه ایران، در صفحه توئیتر خود، به حادثه اتفاق افتاده برای حوا رئیسی در سیستان و بلوچستان واکنش نشان داد. حوا رئیسی کودک خردسالیست که توسط گاندو، در سیستان و بلوچستان مورد حمله قرار گرفت و یک دست خود را از دست داد.  

به گزارش کودک پرس، مریم طالشی، گزارش نویس روزنامه ایران، در صفحه توئیتر خود، به حادثه اتفاق افتاده برای حوا رئیسی در سیستان و بلوچستان واکنش نشان داد.

حوا رئیسی کودک خردسالیست که توسط گاندو، در سیستان و بلوچستان مورد حمله قرار گرفت و یک دست خود را از دست داد.