مهتاب سرخیل – اعتیاد کودکان و فناوری

به گزارش کودک پرس، مهتاب سرخیل، مدیر صفحات مجازی شرکت ملی پست، در خصوص اعتیاد کودکان و فناوری، تصویر کاریکاتوری را در صفحه شخصی خود، در توئیتر منتشر کرد. پدیده اعتیاد کودکان به دنیای دیجیتال، روز به روز به مسئله جدی تری تبدیل می‌شود.    

به گزارش کودک پرس، مهتاب سرخیل، مدیر صفحات مجازی شرکت ملی پست، در خصوص اعتیاد کودکان و فناوری، تصویر کاریکاتوری را در صفحه شخصی خود، در توئیتر منتشر کرد.

پدیده اعتیاد کودکان به دنیای دیجیتال، روز به روز به مسئله جدی تری تبدیل می‌شود.