دهمین نشست دورهمی فعالان حوزه کودک و نوجوان برگزار شد

دهمین جلسه نشست هم‌اندیشی تخصصی فعالان حوزه کودک و نوجوان هفتم مردادماه و این بار به میزبانیموسسه فرهنگی اکو برگزار شد.

به گزارش کودک پرس، دهمین نشست هم‌اندیشی دورهمی فعالان حوزه کودک و نوجوان در تاریخ دهم مردادماه در محل سالن دیپلمات موسسه فرهنگی اکو با موضوع، توسعه بازار، خدمت و محتوا در سطح بین الملل برگزار شد.

 

در این نشست مدیران مجموعه‌های نبات، شرکت دانی، مانی پارس ماد، مدرسه من، شرکت انارستان، شرکت تین تک، دوزلی بوک، شرکت دیجیتون، مجموعه فیلم آموز، قصه لند و … و چند تن از فعالان توانمند در حوزه کودک و نوجوان، من جمله اقای علی اکبر قاضی نظام، مهندس محمودی و … به میزبانی موسسه فرهنگی اکو و گروه سفیران صلح و دوستی حضور داشتند.

 

در ابتدای جلسه، اسم حسینی دبیر جلسه، در خصوص تاریخچه و روند دورهمی فعالان حوزه کودک و نوجوان توضیحات کاملی داد و در ادامه خانم دکتر ایماتی به نمایندگی از طرف موسسه فرهنگی اکو، ضمن اعلام خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه، امیدواری خود را نسبت به تداوم ارتباط میان فعالان حوزه کودک و موسسه فرهنگی اکو بیان نمود.

 

دکتر ایمانی گفت: در دوره مدیریت جدید موسسه فرهنگی اکو، سیاستگذاری ها بر مبنای خرد و تصمیم گیری جمعی بوده است و در این راستا حضور جمعی فعالان حوزه کودک و نوجوان، می‌تواند نتایج بسیار مثبتی در تعامل با کشورهای عضو اکو داشته باشد.

در ادامه جلسه خانم دکتر محمد، مشاور موسسه فرهنگی اکو و دبیر شورای صلح و خانواده در خصوص ظرفیت های قابل تعامل موسسه فرهنگی اکو در حوزه کودک و نوجوان، نکاتی را بیان نمود.

پس از صحبت های دکتر محمد، یکایک مجموعه های حاضر در جلسه به معرفی اجتمالی مجموعه خود پرداخته و ظرفیت های قابل تعامل را بیان کردند.

 

در ادامه جلسه با توجه به موضوع، اعضا شیوه های قابل تعامل با موسسه فرهنگی اکو را مورد بحث قرار داده و خانم دکتر محمد نیز به بیان چالش،ها، قوانین و اقدامات اجرایی قابل پیگیری میان مجمع فعالان حوزه کودک و موسسه فرهنگی اکو پرداختد.

در این جلسه پیشنهاد شد که اعضا، در خصوص شیوه‌های تعامل با کشور‌های عضو اکو و همچنین تمامی کشور‌هایی که در ایران نمایندگی دارند، از طریق کودک پرس با موسسه فرهنگی اکو در ارتباط بوده و پیشنهادات خود را ارائه کنند.

همچنین اعلام شد که در صورت تمایل، افراد می‌توانند پیشنهادات خود را به دفتر صلح و خانواده موسسه فرهنگی اکو ارسال کنند.

رویکرد دورهمی فعالان حوزه کودک حضور در بازار بین المللی و به ویژه بازار کشور‌های منطقه خواهد بود و این جلسات به صورت ماهیانه برگزار می‌شود.