کودک چینی از قعر چاه نجات یافت

کودک چینی از قعر چاه نجات داده شد.

به گزارش کودک پرس ، کودک چینی که در قعر چاه گرفتار شده بود با کمک نیروهای امدادی از مرگ نجات یافت.

انتهای پیام/