جای خالی موزه تخصصی کودک در شهر

آغاز هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه ها بهانه ای است تا به ارزیابی و بررسی میزان توجه این حوزه به آموزش و معرفی تاریخ و تمدن کشور و منطقه به کودکان بپردازیم.

به گزارش کودک پرس ، فعالیت های فرهنگی به عنوان یکی از ارکان استحکام بخش زیرساخت های یک کشور محسوب می شود  که در این میان موزه ها و میراث فرهنگی نقش مهمی در آگاهی ، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در یک جامعه ایفا می کنند.

آغاز هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه ها بهانه ای است تا به ارزیابی و بررسی میزان توجه این حوزه به آموزش و معرفی تاریخ و تمدن کشور و منطقه به کودکان بپردازیم.
اهمیت دوران کودکی سال هاست که در کشورهای توسعه یافته مطرح شده و بر همگان واضح است که اعتلای کشورها و تمدن ها در گرو سرمایه گذاری بر روی نیرو های انسانی در حال رشد است.
ایجاد علاقه در نسل آینده نسبت به تاریخ و فرهنگ کشور، ادبیات ، اشیا موزه ای ، فضاها و بناهای تاریخی همه می توانند به ابزاری بدل شوند که از طریق آموزش های غیر مستقیم تأثیر بسزایی بر ذهن کودکان داشته باشند .
برگزاری نشست های تخصصی کودک و میراث ، برگزاری تور پژوهشی عروسک در موزه ها ، برگزاری برنامه آشنایی کودکان با موزه ها و در نهایت ایجاد موزه تخصصی کودک از جمله اقداماتی است که انتظار می رود متولیان امور میراث فرهنگی استان و کشور به آن توجه داشته باشند.
بی شک نقش موزه ها در آموزش کودکان و بزرگسالان در پیوند با هویت انسانی، تاریخی و اجتماعی بی همانند است؛ پدیده ای که از سوی نهادهای دولتی و مدنی کمتر درک می شود. دیدن، یک امر آموزش پذیر است و مخاطبان موزه های ما از کودکی هیچ دوره و کارگاهی درباره حضور و نقش خود در موزه ها ندیده اند. کودکان ما نه جایی در موزه های همگانی دارند و نه خود صاحب موزه ای هستند.
نخستین موزه کودکان جهان، موزه بروکلین در سال ١٨٩٩ پایه گذاری شده، پس از آن موزه بوستون در سال ١٩١٣ راه اندازی شد، چند صد سال از پایه گذاری نخستین موزه کودکان در جهان می گذرد، اما متاسفانه در کشور و منطقه آذربایجان شرقی که یکی از استان های پیشرو در حوزه موزه داری است، اهمیت این موضوع به طور کامل درک نشده است.
بی اغراق نهادهای دولتی و مدنی در کشور و استان از اهمیت موزه های کودکان یا موزه های کودک محور، نقش آموزش اکتشافی موزه ها و نقش تمدن ساز موزه های کودک محور غافل شده اند و این در حالی است که این خطه سرشار از روایت و میراث های غنی است که می بایست نسل آینده با این هویت اصیل آشنا شود.
لازم به ذکر است که بسیاری از موزه های برجسته کودکان در جهان، برآیند مشارکت سرمایه گذاران خصوصی نیز بوده که از خود چنین نهادهایی را به یادگار گذاشته اند، بنابراین در کنار نهادهای دولتی، مشارکت بخش های خصوصی در ایجاد موزه کودک امری بدیهی و لازم است.
نگارنده این یادداشت در روزهای آتی طی گزارشی مفصل به بررسی اهمیت موزه های کودک و ارزیابی ظرفیت های موجود در منطقه جهت ایجاد موزه کودک خواهد پرداخت.
انتهای پیام/