توزیع کتاب و پازل بین کودکان سیل زده شهر گنبد

انجمن دوستداران کتاب مهر گنبد کاووس با همکاری معلم خیر گیلانی تعداد ۴۰ عدد کتاب قصه و پازل را بین کودکان سیل زده مستقر در کمپ امامزاده یحیی بن زید (ع) توزیع نمود.

به گزارش کودک پرس ، انجمن دوستداران کتاب مهر گنبد کاووس با همکاری معلم خیر گیلانی تعداد ۴۰ عدد کتاب قصه و پازل را بین کودکان سیل زده مستقر در کمپ امامزاده یحیی بن زید (ع) توزیع نمود.

خانم معصومه سلیمی نادم معلم خیر گیلانی با اختصاص هدیه روز معلم خود را به انجمن دوستداران کتاب مهر گنبد کاووس در امر اهدا محصولات فرهنگی و کتاب بین سیل زدگان گنبدی مشارکت نمود.

انتهای پیام/