دریافت سبد کالا توسط 16 هزار کودک تحت پوشش بهزیستی

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت: ۱۶ هزار کودک تحت پوشش بهزیستی شامل کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در مراکز نگهداری و کودکان در خانواده های تحت پوشش بهزیستی و در خانواده های جایگزین سبد کالا دریافت کردند.

به گزارش کودک پرس ، سید منتظر شبر در روز شنبه افزود: وجه این سبد کالا بر اساس بُعد خانوار از ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان متفاوت است که به حساب مددجویان واریز شد.

وی اضافه کرد: مبالغ سبد کالا رمضان ۹۸ کمیته امداد و بهزیستی برای خانواده‌های تک‌نفره ۱۰۰ هزار تومان، برای خانوارهای دونفره ۱۵۰ هزار تومانریال برای خانوارهای سه‌نفره ۲۰۰ هزار تومان، برای خانوارهای چهارنفره ۲۵۰ هزار تومان و برای خانوارهای پنج‌نفره و بیشتر ۳۰۰ هزار تومان است.

وی ادامه داد: این سبد کالا در دفتر کودکان و نوجوانان به تمام کودکان مستمری بگیر نیز اختصاص یافت.

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت: سه شنبه هفته گذشته کودکان تحت پوشش حمایت های بهزیستی و کمیته امداد برای افطار، مهمان رئیس جمهور بودند و رئیس جمهور آنجا قول یک سبد کالا را به آن ها دادند.

شبر افزود: به صورت فوری این مساله را پیگیری و پس از اختصاص، آن را به حساب مددجویان خود واریز کردیم.

منبع: ایرنا