نامه جالب کودک روستایی برای رییس جمعیت هلال احمر کهگیلویه+ تصویر

نوشته ساده ولی قابل تامل یک کودک روستایی برای رییس جمعیت هلال احمر کهگیلویه بسیار جالب به نظر رسید.

به گزارش کودک پرس ، در این نوشته که از طرف یک کودک ۸ساله روستایی به زبان لری و همراه با غلط های شیرین املایی نگاشته شده است آمده است:

سلام عاغای رحبریان ممنون که به فکر پدرم بودی تو به او همه چی دادی

تو به او غذا دادی و پدرم آن ها را به ین من و دریم بر کرد ما تو را دوست داریم

متن به فارسی:

سلام آقای رهبریان؛ ممنون که به فکر پدرم بودی تو به او همه چی دادی

تو به او غذا دادی و پدرم آن ها را بین من و خواهرم تقسیم کرد؛ ما تو را دوست داریم

*دریم یعنی خواهر

*بهر یعنی تقسیم