نوزاد پنج روزه در ماشین لباس شویی پیدا شد!

صدای گریه نوزاد از داخل ماشین لباس شویی صاحب فروشگاه را کنجکاو کرد و او با باز کردن درب چند ماشین لباس شویی این کودک را در داخل یکی از آن‌ها پیدا کرد.

به گزارش کودک پرس ، صاحب یک فروشگاه ماشین لباس شویی در تایلند هنگامی که درب مغازه‌اش را باز می‌کرد هرگز تصور نمی‌کرد که قرار است با چه صحنه عجیبی روبرو شود. “سانگ دوئن کائوروینگ” پس از آنکه بعد از ظهر روز جمعه فروشگاه خود در منطقه “کرابی” در جنوب تایلند را باز کرد صدای گریه نوزادی را شنید که موجب حیرت او شد. او پس از بررسی داخل فروشگاه با باز کردن درب یکی از ماشین‌های لباس شویی یک نوزاد را در داخل آن پیدا کرد.

این مرد ۴۷ ساله در شرح این ماجرا گفت که ابتدا فکر می‌کرد صدای گریه از خانه همسایگان مجاور فروشگاه شنیده می‌شود، اما به گفته او دقایقی بعد و با بررسی این موضوع متوجه شد که صدای گریه از داخل فروشگاه شنیده می‌شود.

آقای کائوروینگ در این باره گفت: “من برای تجارت به خارج از استان رفته بودم و در حالی که فروشگاه در تمام طول هفته بسته بود روز جمعه به فروشگاه مراجعه کردم. وقتی درب فروشگاه را باز کردم متوجه صدای گریه یک نوزاد شدم. ابتدا فکر کردم که احتمالاً بچه یکی از همسایگان باشد، اما وقتی صدای گریه نوزاد ادامه پیدا کرد من رد صدا را گرفتم و متوجه شدم که از داخل یکی از ماشین‌های لباس شویی شنیده می‌شود و بلافاصله به پلیس زنگ زدم. “