4 کودک روس از دست مادر افسرده نجات پیدا کردند

کودک روس که به خاطر افسردگی مادرشان در وضعیت بسیار بدی زندگی می‌کردند با کمک پلیس نجات یافتند.

به گزارش کودک پرس ، این کودکان ۵ تا ۱۴ ساله در خانه‌ای کثیف کنار سوسک و موش زندگی کرده و دچار سوء تغذیه شدید شده بودند.به گفته مأموران پلیس مادر این کودکان دچار افسردگی شدید بوده و سگ‌های ولگرد را به خانه می‌آورده و هرگز خانه‌اش را تمیز نمی‌کرده و به فرزندانش اهمیت نمی‌داد.

به همین خاطر بچه‌ها مجبور بودند از مواد غذایی فاسد استفاده کرده و در کنار زباله، سوسک و سگ‌های کثیف روزگارشان را سپری کنند. اکنون سازمان حمایت از کودکان فرزندان تانیا را از وی دور کرده و سرپرستی‌شان را بر عهده گرفته‌اند.
منبع: رکنا