باز بودن باغ کتاب تهران تا سحر در ماه مبارک رمضان

باغ کتاب تهران در ماه رمضان با بخش‌های مختلف تا سحر، میزبان بازدید‌کنندگان خواهد بود. مرکز علم‌ها، بخش‌های سرگرمی و همچنین فروشگاه کودک و نوجوان ِباغ کتاب تهران در ماه مبارک رمضان از ساعت ۱۰ تا ۲۲ دایر است.

به گزارش کودک پرس ، باغ کتاب تهران در ماه رمضان سال‌جاری با بخش‌های مختلف تا سحر، میزبان بازدید‌کنندگان خواهد بود.

مرکز علم‌ها، بخش‌های سرگرمی و همچنین فروشگاه کودک و نوجوان ِباغ کتاب تهران در ماه مبارک رمضان از ساعت ۱۰ تا ۲۲ دایر است.

همچنین فروشگاه‌های باغ کتاب تهران و میز‌های پژوهش این مجموعه از ساعت ۱۰ تا ۳ بامداد، پذیرای بازدیدکنندگان محترم خواهد بود.

مراکز عرضه مواد خوراکی در مجموعه باغ کتاب تهران از افطار تا سحر دایر است.

ساعت کاری

خانه کودک، باشگاه رباتیک، فروشگاه کودک و نوجوان، باغ علم کودک، باغ علم نوجوان، شبیه‌ساز پرواز، سرزمین فکر بازیا : ۱۰ صبح تا ۲۲

 

کرایه ماشین کودک، فروش محصولات هنری، اتاق فرار، کافه بازی، کتاب‌فروشی بزرگسال، میز‌های پژوهش: ۱۰ صبح تا ۳ بامداد

منبع: ایلنا