ضرورت ایجاد و توسعه صنعت اسباب‌بازی در ایران

مجید قادری با اشاره به این‌که ۹۰ درصد اسباب‌بازی‌های کشور وارداتی است، گفت: ایجاد و توسعه صنعت اسباب‌بازی در ایران ضرورت دارد و باید به آن توجه کافی شود.

به گزارش کودک پرس ، مجید قادری کارشناس فرهنگی، اظهار کرد: بازی کردن شرط اصلی سلامت کودک است و کشورهایی که دارای فرهنگ غنی بوده و به رشد کودک اهمیت می‌دهند اسباب‌بازی‌هایی متناسب با سن کودک که منجر به رشد و رو به‌رو شدن کودک با دنیای آینده می‌شود را برای تولید انتخاب می‌کنند.

وی با اشاره به این‌که کودکی که بازی نکند از لحاظ روحی روانی یا بالینی و جسمانی دچار مشکل می‌شود، افزود: کشور ما متأسفانه فاقد صنعت اسباب‌بازی است به صورتی که بیش از ۹۰ درصد اسباب‌بازی‌های کشور ما وارداتی است.

قادری عنوان کرد: بازی در شکل‌گیری شخصیت کودک بسیار حائز اهمیت بوده بنابراین باید اسباب‌بازی‌هایی متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی برای کودکان کشورمان فراهم شود.

مدیر اسبق مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون اظهار کرد: رویدادهایی همانند ایده‌آزاد در اسباب‌بازی اتفاق خوبی است که باید تبدیل به یک جریان فرهنگی ماندگار در کشورمان شود همچنین ملت و کشوری که دارای فرهنگ غنی اعتقادی و فرهنگی است باید از طریق اسباب‌بازی فرزندانی شاد و سالم را تحویل جامعه دهد.

قادری در پایان گفت: اقدام شایسته شورای نظارت بر اسباب‌بازی برای دعوت و تشویق طراحان اسباب‌بازی، از جمله اقدام‌های مؤثری است که می‌تواند زمینه‌های بومی‌سازی طراحی اسباب‌بازی را در کشور فراهم کند و در عین حال دغدغه تولیدکنندگان اسباب‌بازی را نیز تا حدود زیادی رفع کند. امیدوارم اتفاق رویداد ملی ایده‌آزاد برای طراحی اسباب‌بازی، به جریانی تأثیرگذار برای دسترسی به صنعت اسباب‌بازی در کشور منجر شود.

منبع: فارس