برگزاری کارگاه آموزشی اصلاح رفتار کودک و نوجوان دردیر

کارگاه آموزشی اصلاح رفتار کودک و نوجوان در خانواده به همت اداره ورزش و جوانان و همکاری اداره بهزیستی شهرستان دیر روز یک شنبه مورخ ۸ اردیبهشت ۹۸ در محله شهید عاشوری شهر بردستان باحضور کارشناس ارشد روانشانسی بالینی برگزار شد.

به گزارش کودک پرس ، کارگاه آموزشی اصلاح رفتار کودک و نوجوان در خانواده به همت اداره ورزش و جوانان و همکاری اداره بهزیستی شهرستان دیر روز یک شنبه مورخ ۸ اردیبهشت ۹۸ در محله شهید عاشوری شهر بردستان باحضور کارشناس ارشد روانشانسی بالینی برگزار شد.

ریشهری کارشناس امور جوانان اداره ورزش و جوانان شهرستان دیرگفت: ،هدف از برگزاری این کارگاه ها کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه و آشنایی والدین با الگوهای رفتاری صحیح در خانواده می باشد.
احمدی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان دیر تصریح کردند که این اداره آمادگی دارد از این گونه کارگاههای قبل ،حین و بعد از ازدواج در تمامی محلات شهرستان بصورت گسترده با حضور کارشناسان و‌مشاوران برگزار نماید.