نرم افزار “Pre-K Math ” برای آموزش کامل ریاضی به کودکان

اپلیکیشن Pre-K Math برای پدر و مادرهایی که کودک بین 3 تا 6 سال دارند, بسیار کاربردی است.
به گزارش کودک پرس    فرزندان شما به همراه شخصیتهای این بازی به گشت و گذار در مزرعه مشغول می شوند.
Pre-K Math شامل بازیهای شمردن, دسته بندی اجسام یک شکل و اسامی رنگها است. گوینده بازی کودک شما را در همه مراحل راهنمایی می کند و محیط دلنشینی برای او فراهم میکند.
گفتنی است ؛ اپلیکیشن  Pre-K Math برای مدت محدودی رایگان است.