بهزیستی استان زنجان برای مهدهای کودک الزامی است

سلمان حسینی گفت: مربیان مهدهای کودک وظیفه آموزش جامعه‌پذیری و تربیت صحیح کودکان را بر عهده دارند و کودکان ارزش‌ها، رفتارها و الگوهای بسیاری را از مربیان می آموزند.

به گزارش کودک پرس ، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان خبر از برگزاری دوره آموزشی فوریت های اقدامات پزشکی برای مدیران و مربیان مهدهای کودک خصوصی تحت نظارت بهزیستی زنجان داد و گفت: آموزش فوریت های پزشکی برای مهدهای کودک الزامی است.

سلمان حسینی گفت: مربیان مهدهای کودک وظیفه آموزش جامعه پذیری و تربیت صحیح کودکان را بر عهده دارند و کودکان ارزش ها،رفتارها و الگوهای بسیاری را از مربیان می آموزند.
وی اظهار نمود: سرزمین ما ایران بعلت وضعیت خاص گیتاشناسی و شرایط آب و هوایی جزء ده کشور حادثه خیز مهم دنیا به شمار می رود از سوی دیگر جهان به سمت صنعتی شدن پیش می رود و آسیب های ناشی از این موضوع نیز رو به افزایش است.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت آشنایی مراقبت کنندگان از کودک با صدمات کوچک و بیماری های ناگهانی و اقدامات لازم در هنگام بروز این مخاطرات معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی و مسئولین فنی کلینیک نموده است.

وی ادامه داد: مربی الگوی جایگزین پدر و مادر است و اگر تخصص نداشته باشد اهداف آموزشی و تربیتی کودک محقق نخواهد شد.
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان برگزاری چنین دوره های آموزشی را در پیشگیری از حوادث ضروری دانست و تصریح نمود: فرایند درمان فردی که دچار حادثه یا بیماری ناگهانی شده از همان لحظه اول وقوع آن آغاز می شود و بطور معمول دراکثر مواقع در همان لحظه اول به جز افراد عادی فرد حرفه ای در کنار بیمار حضور ندارد انجام یکسری از عملیات برای مصدوم تا رسیدن نیروهای امدادی در همان لحظات اولیه تاثیر فراوانی در سیر درمان و بهبودی یا عدم بهبودی مصدوم به همراه دارد.

وی یادآور شد: در این دوره سعی بر این شده که از طریق آموزش کمک های اولیه برای مسئولین فنی مهدهای کودک نقش موثری در کاهش عوارض ناشی از سوانح ، مرگ و میر و یا افزایش صدمات ایفا نمایند.

وی افزود: در این دوره آموزشی که با حضور ۱۶۰ مسئولین فنی مهد کودک بمدت ۳ روزروش های CPR بصورت عملی آموزش داده شد.

گفتنی است : دوره آموزشی مذکور بصورت کاربردی اقدامات اولیه در خصوص مواجهه با آسیب های از قبیل ایست تنفسی ، سوختگی ، زخم باز، خفگی با جسم خارجی ، آسیب های اسکلتی و حتی خون دماغ در کودکان بصورت عملی آموزش داده شد.

 

 

 

منبع: برنا