اینترنت کودک دسترسی به فضای مجازی را كنترل می‌كند

با راه‌اندازی اینترنت کودک می‌توان دسترسی به فضای مجازی را تحت کنترل والدین درآورد و از آسیب‌های احتمالی فضای مجازی و شبکه‌های پرمخاطب مانند اینستاگرام دور نگه داشت.

به گزارش کودک پرس ، عضو كميسيون فرهنگي تشريح كرد:« با راه اندازی اینترنت کودک می‌توان دسترسی به فضای مجازی را تحت کنترل والدین درآورد و از آسیب های احتمالی فضای مجازی و شبکه‌های پرمخاطب مانند اینستاگرام دور نگه داشت. در کشورهای خارجی نیز محدودیت‌هایی در زمینه دسترسی به اینترنت وجود دارد و کودکان و نوجوانان در این زمینه به صورت مدیریت شده و با کنترل والدین به فضای مجازی دسترسی دارند. بنابراین منطقی است تا در کشور، ما نیز این امکان را ایجاد کنیم که فضای مجازی را با محدودیت در اختیار کودکان قرار بدهیم».

اصغر مسعودی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس توضيحاتي درباره طرح فوق داد و تشريح كرد:« موضوع راه‌اندازی اینترنت کودک هنوز در کمیسیون مطرح نشده و درحال حاضر به صحن علنی مجلس نرسیده است اما طی جلساتی که با وزارت ارتباطات داشتیم، صحبت‌هایی در این باره مطرح شده است».

وي افزود:« طی این جلسات راهکارهای راه اندازی اینترنت کودک و اینکه چه کاری برای این اقدام باید صورت گیرد، مورد بحث قرار گرفته است. اما هنوز جزيیات این طرح به درستی مشخص نیست و باید این طرح به کمیسیون وارد شود. اما واقعیت این است که آنچه که موجب شد تا راه اندازی اینترنت کودک در دستور کار مجلس قرار بگیرد، وضعیت نا مناسب فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان است».

اين نماينده مجلس گفت:«اکنون فضای مجازی به گونه‌ای است که وقتی کودکان در این فضا قرار می‌گیرند با مسائلی مواجه می‌شوند که مناسب سن آن‌ها نیست. شرایط فضای مجازی به گونه ای است که حتی می تواند برای دانش آموزان نیز مضر باشد و نباید در دسترس این افراد قرار بگیرد؛چرا که فضای مجازی مملو از مسائلی است که بسیاری از آن ها متناسب با روحیه و سن کودکان نیست و به‌نظر می رسد که دسترسی دانش آموزان به این مسائل باید محدودتر باشد».

وي افزود:« این در حالی است که نمی‌توان کودکان را به طور کلی از فضای مجازی محروم کرد. اما نکته قابل توجه این است که همه فضای مجازی نیز نمی‌تواند در اختیار کودک باشد. این مساله برای جامعه ما بسیار مهم است و باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد؛ بنابراین با توجه به نیازی که کودکان به اینترنت دارند، تصمیم گرفته ایم تا با ایجاد محدودیت در دسترسی به فضای مجازی، کودکان را از این خطرات دور نگه داریم».

عضو كميسيون فرهنگي تشريح كرد:« از طرفی نیز با راه اندازی اینترنت کودک می‌توان دسترسی به فضای مجازی را تحت کنترل والدین درآورد و از آسیب های احتمالی فضای مجازی و شبکه‌های پرمخاطب مانند اینستاگرام دور نگه داشت. در کشورهای خارجی نیز محدودیت‌هایی در زمینه دسترسی به اینترنت وجود دارد و کودکان و نوجوانان در این زمینه به صورت مدیریت شده و با کنترل والدین به فضای مجازی دسترسی دارند. بنابراین منطقی است تا در کشور، ما نیز این امکان را ایجاد کنیم که فضای مجازی را با محدودیت در اختیار کودکان قرار بدهیم».

اين نماينده مجلس ادامه داد:«راه اندازی اینترنت کودک یک راهکار منطقی و عقلانی برای مدیریت فضای مجازی و دورنگه داشتن کودکان از آسیب‌های احتمالی این شبکه‌هاست که اگر در دستور کار قرار بگیرد به نتیجه خوبی خواهد رسید».

منبع: روزنامه قانون