چرا برخی کودکان غیرارادی کودک دیگری را کتک می‌زنند؟

کودکان کتک می‌زنند، چون نمی‌دانند خشم خود را چگونه نشان دهند، به علاوه آن‌ها رابطه برابر را دوست ندارند.

به گزارش کودک پرس ، کودکان کتک می‌زنند، چون نمی‌دانند خشم خود را چگونه نشان دهند، به علاوه آن‌ها رابطه برابر را دوست ندارند.

بدترین واکنش والدین در مقابل زدن کودک زدن روی دست کودک است! والدین هرگز نباید کار اشتباه کودک را تکرار کنند.
با نصیحت، توضیح، و تنبیه کودک این مشکل تنها تشدید خواهد شد.

چه باید کرد؟

دو جا باید جلوی کودک ایستاد یک وقتی به خودش یا کسی آسیب می‌زند، دوم وقتی به حقوق کسی تجاوز میکند.

کودکی که کتک میزند به خودش بیشتر آسیب می‌زند تا طرف مقابل..

شما حتما باید همیشه مراقب باشید وقتی کودکتون میخواد اقدام به زدن کنه، دستش را بگیرید؛ محکم “نه” بگویید؛ خودتان را ناراحت نشان دهید و…

آنقدر این کار را تکرار کنید تا مایوس شود.ولی وقتی زد، دیگر انجام هر کاری اشتباه است. اگر بعد از انجام کار بد به کودک توجه کنید، حتی اگر این توجه تلخ مثل تنبیه باشد، کودک رو به هدف نهایی خود یعنی جلب توجه رسانده‌اید.

 

حتما باید قبل از زدن جلوی کودک گرفته شود.

 

 

 

منبع: خبرگزاری دانشجو