واکنش معصومه ابتکار به موضوع افزایش کودک‌آزاری‌ها!

معصومه ابتکار معاون امور بانوان و خانواده رئيس جمهور نسبت به موضوع افزایش کودک‌آزاری‌ها در کشور واکنش نشان داد و این معضل را مربوط به افزایش اطلاع‌رسانی‌ها دانست نه افزایش آمار کودک‌آزاری.

به گزارش کودک پرس ، معصومه ابتکار در حاشیه جلسه شوراى ادارى استان البرز، مبنى بر صحت یا سقم خبر افزایش کودک آزارى در کشور، تصریح کرد: طبق آمار کلى که ارائه شده هیچ گونه افزایشى در زمینه کودک آزارى در کشور نداریم.

وى با بیان اینکه اطلاع رسانى از تعداد کودک آزارى‌ها افزایش یافته است، افزود: این نوعِ اطلاع رسانى است که آگاهى مردم را با وظایف اورژانس اجتماعى افزایش داده تا بتوانند از طریق این نهاد کودک آزاری را اطلاع رسانى کنند.

 

معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور همچنین درخصوص قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، بیان کرد: این قانون مراحل پایانى خود را مى‌گذراند و ایراداتى که شوراى نگهبان نسبت به لایحه مجلس وارد کرده بود رفع شده و اکنون این موضوع در حال ابلاغ است.