فیلم جنجالی و ترسناک از خارج کردن شیطان از بدن کودک دو ساله!

قرار است کاهن (ایلیا اسمیلتوف) محاکمه شود زیرا دیده شده که سر کودک را سه بار به ظرف پر از آب کوبیده است. ادعاهایی وجود دارد که کاهن سر کودک را در (معمودیه) افراطی‌اش سه بار محکم به ظرف کوبیده اما مادر دخترک و کلیسا این ادعا را رد می‌کنند.

به گزارش کودک پرس ، خارج کردن شیطان از بدن کودک دو ساله در شهر «یسنتوکی» در جنوب غرب روسیه خبر ساز شد. روزنامه دیلی میل بریتانیا به تازگی فیلم عجیب و ترسناکی را از اقدام یک کاهن برای خارج کردن شیطان از بدن یک دختر کوچک منتشر کرده است. این کودک به شدّت ترسیده و کاهن سر او را زیر آب می برد. هدف از این آداب و رسوم ازاله شیطان از درون انسان است.

قرار است کاهن (ایلیا اسمیلتوف) محاکمه شود زیرا دیده شده که سر کودک را سه بار به ظرف پر از آب کوبیده است. ادعاهایی وجود دارد که کاهن سر کودک را در (معمودیه) افراطی اش سه بار محکم به ظرف کوبیده اما مادر دخترک و کلیسا این ادعا را رد می کنند.

مادر اعتراف می کند که فرزندش از کاهن می ترسیده و گریسته است؛ با وجود این، مادر از کاهن راضی و مچکر است. کاهن در توجیه این حرکت گفته که کودکان بر خلاف نوزادان باید شکسته و خمیده شوند، زیرا شیطان درون آنها می نشیند!

 

کلیسای ارتودوکس روسیه اقداماتی علیه این کاهن در پیش خواهد گرفت. این فیلم برای دو سال پیش است اما این هفته منتشر شده با این وجود روند پیگیری ها را مختل نمی کند.

 

 

 

منبع: تابناک