تغذیه و تغذیه درمانی در مادر و کودک منتشر شد

کتاب «تغذیه و تغذیه درمانی در مادر و کودک» تألیف ملیحه درمحمدی و شهرزاد کنويسی توسط سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری واحد قوچان منتشر شد.

به گزارش کودک پرس ، تغذیه شاخه‌ای از علوم است که فرآیند اخذ و مصرف غذاها برای حفظ، تولید مثل، حفظ عملکرد بافت‌ها و تولید انرژی در بدن موجودات زنده را مورد مطالعه قرار می‌دهد. به عبارت دیگر چگونگی اثرات مواد مغذی و غذا بر بدن واکنش بدن نسبت به آن‌ها را در وضعیت سلامتی و بیماری بررسی می‌کند.

بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو، غذا و تغذیه نیز مانند هوا در سطح نیازهای اصلی حیات رده‌بندی می‌شوند. واضح است که بدون غذا وقوع مرگ حتمی است؛ ولی برخلاف هوا اثراتش خیلی بیشتر از تهدید ساده حیات است. غذای هرکس تحت تأثیر عوامل مختلفی چون تفاوت‌های فردی، اجتماعی و مفاهیم فرهنگی که همان باورها و آداب رسوم غذایی هستند، قرار می‌گیرند. از آنجایی که غذا به همان اندازه که جسم را تغذیه می‌کند، روح را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، لذا می‌توان گفت، تغذیه به همان اندازه که علم هست، هنر نیز هست. مفهومی بیش از ماده غذایی و غیر غذایی دارد و در واقع آن‌ها «تغذیه»، برای اکثر مردم مشتاق‌اند بدانند که چه چیز را، چه مقدار و چه زمان باید میل کنند؟ هماهنگی درخواست غذایی با نیاز بدن، لذت و سلامتی کلید تغذیه مناسب جسم، روح و روان است.

این کتاب به شیوه‌های ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای مادر قبل و در طی بارداری، توصیه‌های تغذیه‌ای در مشکلات شایع و بیماری‌های مادر در طی بارداری، تغذیه با شیر مادر در هنگام بیماری‌های مادر و بیماری‌های شیرخوار، توصیه‌های تغذیه‌ای در هنگام بیماری‌های کودک و … می‌پردازد.

کتاب «تغذیه و تغذیه درمانی در مادر و کودک» در ۱۰ فصل تدوین شده است. فصل اول به کلیات مفاهیم غذا، ماده غذایی و تغذیه اختصاص دارد. فصل دوم با عنوان رژیم‌های درمانی شامل انواع رژیم‌های غذایی است، فصل سوم ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای مادر می‌پردازد، فصل چهارم به مبحث تغذیه و بارداری اختصاص دارد، فصل پنجم تغذیه در بیماری‌های مادر شامل توصیه‌های تغذیه‌ای در هنگام شکایات شایع دوران بارداری است، فصل ششم تغذیه با شیر مادر در هنگام بیماری‌های مادر، فصل هفتم تغذیه با شیر مادر در هنگام بیماری‌های شیرخوار، فصل هشتم تغذیه در نوزاد نارس، فصل نهم تغذیه در هنگام بیماری‌های کودک و دست آخر در  فصل دهم به ارتباط متقابل غذا و دارو و ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای مادر اختصاص دارد.

کتاب «تغذیه و تغذیه درمانی در مادر و کودک» تألیف ملیحه درمحمدی عضو هیأت علمی دانشگاه و شهرزاد کنويسی در ۱۷۴ صفحه و شمارگان یک هزار نسخه توسط سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان منتشر شد.

منبع: آنا