188489
19 آذر 1397
تاثیر تصاویر گرافیکی بر دوری نوجوانان از دخانیات

تحقیقات جدیدی که توسط محققان دانشگاه کرنل انجام شد بر تاثیر تصویرهای گرافیکی بازدارنده در تبلیغات ضدسیگار حکایت دارد.

به گزارش کودک پرس ، بر اساس این تحقیقات بر چسب های هشداردهنده ای که خونریزی و لب ها و لثه های سرطانی را نشان می دهند، در مورد تبلیغاتی که سیگار کشیدن را به عنوان یک عمل مطلوب، خوشایند و سرگرم کننده معرفی می کنند، دارای اثر بازدارنده نسبت به نوجوانان هستند. در واقع این تحقیقات نشان می دهد که اثر برچسب های هشداردهنده چیزی بیش از افزایش حس منفی درباره سیگار کشیدن است.

محققان اثر برچسب های گرافیکی را روی ۴۵۱ شخص بزرگسال و ۴۷۴ نوجوان دبیرستانی در جوامع متوسط شهری مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیقات برای هریک از داوطلبان ۶ آگهی تبلیغاتی به طور تصادفی نمایش داده شد. یک گروه از داوطلبان تنها آگهی های حاوی نشانه های اجتماعی – برای مثال گروهی از جوانان در حال سلفی گرفتن – را مشاهده کردند که در آن ها ۲۰ درصد از تصویر به نمایش طرح های هشداردهنده گرافیکی تخصیص یافته بود. سایرین مجموعه ای از آگهی ها را مشاهده کردند که در آن ها هشدارهای متنی، هشدارهای گرافیکی، شعار فعلی جراح کل، تصاویر مربوط به برندهای مختلف و نشانه های اجتماعی به نمایش درآمد.

جراح کل آمریکا رئیس عملیاتی سپاه خدمات بهداشت عمومی آمریکا است و یکی از وظایف او تعیین شعارهایی برای درج روی بسته بندی سیگار است.

 

محققان با ردگیری حرکت چشمان داوطلبان توانستند میزان نقاط موردتوجه و مدت مشاهده این نقاط در تصویر را در مورد هریک از داوطلبان ارزیابی کنند. داوطلبان پس از مشاهده آگهی ها میزان احساسات منفی خود از جمله عصبانیت، ترس و غم را بیان کردند. در نتیجه مشخص شد نمایش برچسب های گرافیکی صرف نظر از آن که حاوی تصویر یا متن باشند، بیش از شعار جراح کل، موجب جلب توجه مخاطب از آگهی به برچسب می شود. همچنین این برچسب های گرافیکی حاوی تصویر بیش از برچسب های متنی موجب تحریک احساسات منفی شدند و تصور جذابیت برندهای سیگار را در نوجوانان کاهش دادند.

 

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Health Education Research منتشر شده است.

 

 

 

به اشتراک بگذارید :

جدیدترین
پربازدیدترین