کتاب‌های دینی و مذهبی، آموزشی و کودک بیشترین تقاضا را دارد

کتاب‌های دینی و مذهبی، آموزشی و کودک در اولویت تقاضاهای کتابخانه‌های عمومی قاینات هستند.

به گزارش کودک پرس ، محمدحسین مددی (رئیس اداره امور کتابخانه‌های عمومی قاینات) درباره نیازهای کتابخانه‌های عمومی این شهرستان گفت: بیشترین درخواست کتاب از کتابخانه‌های عمومی قاینات به ترتیب در زمینه‌های دینی و مذهبی، آموزشی و کودک، رمان و ادبیات، علوم طبیعی در حوزه مشاغل است که بر حسب اتفاق بیشترین کمبودها هم در همین زمینه‌ها است.

مددی افزود: قاینات ۱۶کتابخانه عمومی دارد که از این تعداد ۱۳ مورد مشارکتی و بقیه نهادی است و از ابتدای امسال دو هزار و ۳۰۰ نسخه کتاب به منابع آن‌ها اضافه شده است.

 

 

 

 

منبع: ایبنا