نمایش گربه و پلنگ مهریز برای اجرا به تهران دعوت شد.

سید رضا آقایی: نمایش کودک، گربه و پلنگ از 14لغایت 18شهریورماه در مرکز تئاترعروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران اجرا می شود .

به گزارش کودک پرس    سید رضا آقایی: نمایش کودک، گربه و پلنگ کاری از جامعه معلولان تپش مهریز با همکاری اداره بهزیستی وانجمن هنرهای نمایشی این شهرستان است.

وی ادامه داد: این نمایش به کارگردانی محمدحسن ابویی مهریزی و نویسندگی حسن دولت آبادی درسومین جشنواره منطقه ای تاترمعلولان کشور که دربهمن ماه سال ۹۴درمشهد برگزارشد رتبه های برتر در بخش های مختلف را کسب کرد.

این مسئول گفت: کسب رتبه دوم بازیگری دربخش جسمی حرکتی توسط حسین زارعزاده ، رتبه سوم بازیگری دربخش جسمی حرکتی توسط محمد جواد آخوندی ، رتبه دوم بازیگری همراه توسط ابوالفضل میروکیلی ، رتبه دوم موسیقی توسط علی طبا ، رتبه دوم طراحی پوسترو بروشورتوس فریبافتحی و رتبه سوم طراحی لباس توس اصغرشکری بدست آمده است.

آقایی گفت: دیگر عوامل این نمایش برای اجرا در تهران شامل حامدآرامی ، احسان زارعین ، سعید شهریار، مسلم زارع بیدکی، حمیده حایری، افسانه زارع و سعید حجازی هستند.

وی افزود: این نمایش در موعد مقرر درمرکز تئاتر کانون پرورش فکری تهران واقعدر پارک لاله به اجرای عموم گذاشته می شود.
مهریز در ۳۰ کیلومتری یزد قرار دارد.

 

 

منبع:    ایرنا