نقش مادر در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

یک روانشناس گفت: حمایت اطرافیان از کودکانی که مادر ندارد، عملکرد تحصیلی آنان را بهبود می‎بخشد.

به گزارش کودک پرس ، دکتر محمد علی سپه‎وندی اظهار کرد: پدر و مادر دو رکن اساسی خانواده هستند که با به وجود آوردن محیطی امن و سالم رشد روانی فرزندان خود را میسر می‌سازند.

وی ادامه داد: عدم حضور هر یک از آنان در محیط خانواده تعادل آن را برهم زده و آثار سویی بر رشد طبیعی فرزندان خواهد داشت.

سپه‎وند اضافه کرد: در طول زندگی ممکن است شرایطی به وجود آید که مادر نتواند نقش خود را تربیت فرزندان ایجاد کند که در این شرایط زندگی فرزندان با مشکل مواجه می‎شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان خاطرنشان کرد: این مسئله می‌تواند آثار سویی بر رشد روانی سازگاری فردی اجتماعی و عملکرد تحصیلی فرزندان بر جای گذارد.

وی یادآور شد: در حالتی که به هر دلیلی مادر نمی‎تواند در خانواده نقش خود را ایفا کند، حمایت اجتماعی اطرافیان به عنوان متغیرهای سلامت روانی، عملکرد تحصیلی و سازگاری فردی و اجتماعی نقش تعدیل کننده را ایفا می‎کند.

 

 

 

 

منبع: ایسنا