غذای گرم بین مهدهای روستایی فیروزآباد توزیع می‌شود

رئیس اداره بهزیستی سلسله گفت: روزانه حدود ۴۵۰ پرس غذای گرم بین کودکان سه تا ۶ سال مهدهای کودک روستاها و بخش فیروزآباد شهرستان توزیع می‌شود.

به گزارش کودک پرس ، احمد حیدری مهر اظهار داشت: این اقدام با هدف استفاده کودکان روستایی از غذای مناسب انجام می پذیرد.

به گفته وی تا قبل از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تنها ۶۰۰ خانوار در شهرستان سلسله مستمری بگیر بهزیستی بودند در حالی که این آمار اکنون به یکهزار و ۴۷۳ خانوار افزایش یافته است.

وی با اشاره به پوشش ۹۰ درصدی جامعه هدف بهزیستی در سلسله، افزود: تا آخر امسال این پوشش به صورت صد درصدی محقق خواهد شد.

حیدری مهر با اشاره به اینکه یکهزار و ۱۶۸ معلول در سلسله تحت پوشش بهزیستی قرار دارند، عنوان کرد: همچنین ۳۹۵ نفر مددجوی جسمی حرکتی، ۲۵۶ نفر ذهنی، ۱۹۷ نفر بینایی، ۱۳۷ نفر شنوایی، ۲۳ نفر گفتاری و ۱۶۰ نفر مددجوی اعصاب و روان تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان هستند و از خدمات این نهاد حمایتی بهره مند می شوند.

 

 

 

 

منبع: ایرنا