شورای اروپا بر ضرورت بهبود شرایط کودکان آواره در ترکیه تاکید کرد

شورای اروپا روز چهارشنبه در گزارشی تاکید کرد دولت ترکیه باید برای پایان دادن به کار کودکان آواره که خارج از اردوگاههای آوارگان در این کشور زندگی می کنند و همچنین تشویق آنها به رفتن به مدرسه و بهبود شرایط زندگی آنها تدابیری موثر اتخاذ کند.
به گزارش کودک پرس    بیش از چهارصد هزار کودک سوری که به همراه خانواده های خود به ترکیه پناهنده شده اند به مدرسه نمی روند. دولت ترکیه از آغاز مناقشه سوریه تاکنون شمار زیادی از خانواده های آواره سوری را پذیرفته اما نتوانسته است شرایطی فراهم کند که همه کودکان و نوجوانان آواره سوری به امکانات آموزشی که طبق حقوق بین الملل از حقوق اولیه و بنیادین آنان به شمار می رود، دسترسی داشته باشند.
توماس بوسک نماینده ویژه دبیر کل شورای اروپا در امور مهاجران و آوارگان با انتشار گزارشی در بروکسل اعلام کرد شورای اروپا باید به مقامات ترکیه کمک کند تا تدابیر و سیاست های موثری به اجرا گذارند که بتواند مانع از کارکردن کودکان آواره شود و آنها را به رفتن به مدرسه ترغیب نماید.
دولت ترکیه سپتامبر سال ۲۰۱۴ تدابیری اتخاذ کرد تا کودکان آواره سوری ساکن این کشور بتوانند در مدارس دولتی درس بخوانند. با این حال طبق گزارش نماینده ویژه دبیر کل شورای اروپا در امور مهاجران و آوارگان، با گذشت بیش از یکسال پس از آغاز اجرای این تدابیر، همچنان مشکلات و موانع بزرگی در مسیر تحصیل کودکان آواره سوری در ترکیه وجود دارد که مهمترین آنها به زبان، روند ادغام اجتماعی، محدودیت های اقتصادی و عدم اطلاعات کافی درباره تدابیری که دولت ترکیه به اجرا گذاشته است، مربوط می شود.
توماس بوسک در گزارش خود همچنین از شورای اروپا خواست برای بهبود شرایط نامناسب زندگی میلیون ها آواره ای که خارج از اردوگاههای آوارگان در ترکیه به سر می برند، با مقامات آنکارا همکاریهای لازم را به عمل آورد و به ویژه در این راستا دسترسی آن دسته از آوارگانی را که به دنبال کار هستند، به بازار اشتغال تسهیل نماید.
شورای اروپا که خود را اصلی ترین سازمان حامی حقوق بشر در قاره اروپا می داند، در این گزارش از تلاش های دولت ترکیه برای تامین نیازهای آوارگان قدردانی کرد. ترکیه با پذیرش حدود سه میلیون و یکصد هزار آواره که دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار نفرشان اتباع سوریه هستند، کشوری است که بیشترین شمار آوارگان را در جهان پذیرش کرده است.