واگذاری امور کودک و نوجوان به سازمان‌های مردم نهاد ضروری است

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر گفت: اصرار این دفتر بر واگذاری امور حوزه کودک و نوجوان به سازمان‌های مردم نهاد به‌ عنوان مالکان و متولیان اصلی است.

به گزارش کودک پرس ، مریم آذرشب در نشست مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و نوجوان که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و جمعی از سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه کودک و نوجوان استان بوشهر برگزار شد افزود: با وجود دستگاه‌های اجرایی متعدد متولی در امور مرتبط با کودکان و نوجوان به‌ علت شفافیت نبودن در فرآیندها، برقرار نکردن تعاملات صحیح، موازی‌کاری و تکرار و اصرار بر برندسازی فردی در فعالیت‌های سازمانی دستیابی به اهداف زیبای نوشته شده امکان پذیر نیست.

وی بیان کرد: باید تغییرات و تحولات نگرشی و رویکردی در چگونگی اجرای مشارکتی و مشورتی فرآیندهای یاد شده بوجود آید.
آذرشب گفت: در این ارتباط به دلیل گستردگی و تخصصی بودن موضوع ها و مباحث مرتبط با حوزه کودک و نوجوان همکاری، همراهی و تعامل و فعالیت گروهی و شبکه‌ای ضروری است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر با تاکید برحمایت از سازمان های مردم نهاد افزود: دستگاه های دولتی راهی جز دست همکاری دادن با سازمان های مردم نهاد و تقویت آنها برای رسیدن به خواسته ها و اهداف سازمانی و هدف و نتیجه مطلوب ندارند.
آذرشب گفت: پراکندگی در برنامه های حوزه کودک و نوجوان، شناسایی نشدن مسائل مرتبط با این حوزه، وجود خلاءهای اطلاعاتی و فرآیندهای اصلاح نشده در دستگاه های اجرایی با رویکردی تعاملی باعث شده به نتیجه های مطلوبی در این حوزه نرسیم.

وی اظهار داشت: در این ارتباط باید با نگاه کلان و تغییر در رویکرد پرداختن موردی و مصداقی به موضوع ها در گام اول نسبت به موضوع بندی و شناسایی مباحث مرتبط با حوزه کودک و نوجوان اقدام کرد.

آذرشب افزود: بازبینی و بازتعریف فرآیندهای سازمانی برای اصلاح فرایندها و در نهایت اولویت بندی موضوع ها برای برنامه اقدام و عمل در چارچوب برنامه زمانبندی و عملکردی از دیگر مواردی است که باید در این حوزه جدی گرفته شود.

 

 

 

 

منبع:‌ ایرنا