هزینه نگهداری یک کودک معلول از یک سالمند بیشتر است

مدیرکل سازمان بهزیستی استان اصفهان گفت: هزینه نگهداری یک کودک معلول از یک سالمند بیشتر است.

به گزارش کودک پرس ، مرضیه فرشادمدیرکل سازمان بهزیستی استان اصفهان در نشست خبری مدیران این سازمان با اصحاب رسانه  برگزار شد ، با اشاره به اینکه در هفته جهانی کودک که از ۱۶تا ۲۰ مهرماه است به خودمان و جامعه یادآوری می کنیم که این مقطع سنی در چه شرایط حساسی قرار دارند.

وی تصریح کرد: هزینه نگهداری یک کودک معلول از یک سالمند بیشتر است چرا که نیاز به خدمات حمایتی خاص خود را دارند.

فرشاد ادامه داد در همین راستا یکی از برنامه های جدی کشور در سال های اخیر مشاوره های جنینی است.
این مقام مسئول از ابتدای سال جاری مسئولیت نگهداری کودکان معتاد به صورت جدا از بزرگسالان بر عهده حوزه اجتماعی سپرده شده و ما وظیفه در نظر گرفتن محلی برای آنها را داریم.

 

فرشاد همچنین حوزه های حمایتی سازمان بهزیستی را شامل کودکان و زنان سرپرست خانوار عنوان و اضافه کرد: سعی ما بر این است که تمام هزینه های تحصیل کودکان را تا دانشگاه پرداخت کنیم.

 

 

 

 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان