حدود ۷۰ درصد کودکان کار و خیابانی ایرانی نیستند

رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی کشور با اعلام تحت پوشش قرار نگرفتن حدود ۷۶ درصد کودکان کار و خیابانی توسط نهادهای حمایتی گفت: نها ۳۲ درصد از کودکان کار و خیابان ایرانی هستند.

به گزارش کودک پرس ، رئیس اورژانس اجتماعی کشور با اعلام اینکه تنها ۳۲ درصد از کودکان کار و خیابان ایرانی هستند، گفت بر اساس دستورالعمل‌ نهادهای حمایتی ۷۶ درصد کودکان کار و خیابان تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی قرار ندارند چرا که عمدتا اتباع بیگانه هستند یا اوراق هویتی ندارند.

رضا جعفری در نشست خبری هفته ملی کودک با اشاره به آمار اورژانس اجتماعی در سال ۹۶ گفت: در سال ۹۶ یک میلیون و ۱۰۰ هزار مورد پذیرش در اورژانس اجتماعی صورت گرفته است که شامل خط تماس ۱۲۳، مراکز مداخله ، تیم‌های سیار و پایگاه‌های حاشیه‌ای می‌شود. ۳۰ درصد تماس‌ها مربوط به خشونت خانگی بوده است که اولین رتبه خشونت مربوط به کودک‌آزاری است به طوری که از این میزان ۵۰ درصد مربوط به غفلت در حوزه آموزش کودکان، ۳۰ درصد مربوط به کودک‌آزاری جسمی، ۱۵ درصد کودک آزار روانی و ۴ درصد مربوط به آزار جنسی کودکان بوده است.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور افزود: کودکان زیر یک سال ۸.۷ درصد، ۲ تا ۴ سال ۱۶ درصد، از موارد پذیرش شده را در بر می‌گیرد که در مجموع می‌توان گفت ۲۵ درصد از کودکان مورد پذیرش زیر ۴ سال سن دارند. همچنین ۶۰ درصد از پذیرش‌شدگان بین ۵ تا ۱۳ و ۱۵ درصد بین ۱۴ تا ۱۸ سال سن دارند.

۵۷ درصد عاملان کودک‌آزاری پدران بوده‌اند

جعفری افزود: در کودک آزاری‌ها ۵۷ درصد پدران عامل خشونت بوده‌اند ، ۲۶ درصد از ناحیه مادر صورت گرفته است، ۸٫۵ درصد از سوی نامادری یا ناپدری و یک درصد کودک‌آزاری‌ها از سوی خواهر یا برادر صورت گرفته است. در واقع می‌توان گفت ۱٫۵ درصد کودک آزاری‌ها از سوی افراد غریبه و ۹۸٫۵ درصد از سوی اقوام و نزدیکان کودک صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی افزود: ۵۲ درصد کودکانی که مورد کودک‌آزاری قرار گرفته‌اند دختران بوده‌اند و ۴۸ درصد پسران. همچنین اعتیاد والدین و مصرف الکل رتبه اول را در عامل کودک آزاری‌ها داشته است به‌طوری که ۵۱٫۵ درصد مربوط به موضوع اعتیاد بوده است .همچنین ۷ درصد مربوط به اختلالات روانی و ۵٫۱ درصد عامل بیکاری بوده است. از طرفی حدود ۱۶ درصد عوامل کودک آزاری مربوط به خود کودک بوده است به‌طوری که یا کودک عقب مانده بوده و یا بیش فعال بوده است و ۸۵ درصد ناشی از انتظاراتی است که والدین از کودکان دارند.

وی با تشریح اقدامات اورژانس اجتماعی در حوزه خودکشی گفت: در سال گذشته اورژانس اجتماعی در ۳۱ درصد از موارد خودکشی مربوط به افراد زیر ۱۸ سال مداخله انجام داده است تا این موارد منجر به فوت نشود و به طور کلی اورژانس اجتماعی موفق شده است تا ۹۵ درصد مانع خودکشی‌های منجر به مرگ شود.

۹۵ درصد کودکان کار و خیابان دارای خانواده‌ هستند

جعفری درباره کودکان کار نیز توضیح داد: اورژانس اجتماعی درباره کودکان کار و خیابان، دو برنامه شامل مراکز شبانه‌روزی کوتاه و میان مدت و مراکز نگه‌داری کودک و خانواده‌ را در دست اجرا دارد که بر اساس آخرین آمارها ۹۵ درصد کودکان کار و خیابان دارای خانواده‌ هستند و شب‌ها را کنار خانواده‌شان سپری می‌کنند به همین دلیل نگاه اورژانس اجتماعی نیز به این کودکان بر اساس خانواده‌ محوری است.

۶۹ درصد کودکان کار و خیابان پسران هستند

وی افزود: ۱۲ هزار کودک کار و خیابان در مراکز شبانه‌روزی و حمایتی سازمان بهزیستی در سراسر کشور به سر می برند که مطالعات نشان می‌دهد ۶۹.۵ درصد از کودکان کار و خیابان پسران و حدود ۳۰ درصد نیز دختران هستند. همچنین ۳۲ درصد از این کودکان ایرانی و مابقی جزو اتباع بیگانه به شمار می‌روند.

رئیس سازمان اورژانس اجتماعی کشور ادامه داد: ۷۴ درصد از کودکان کار و خیابان فاقد اسناد هویتی هستند و بسیاری از این کودکان در حال ادامه‌ تحصیل هستند و حتی برایشان کلاس‌های جبرانی و تقویتی برگزار می‌شود.

۵۲ درصد کودکان کار روزانه ۴ تا ۸ ساعت در خیابان کار می‌کنند

وی تأکید کرد: رویکرد سازمان بهزیستی برای کاهش آسیب این کودکان کاهش ساعات حضورشان در خیابان ها است. به طوری که اکنون ۳۳.۸ درصد از این کودکان یک تا ۴ ساعت، ۵۲ درصد ۴ تا ۸ درصد و ۱۳.۸ درصد بیش از ۸ ساعت در خیابان ها کار می کنند و بررسی ها نشان می‌دهد درصدی از این کودکان در معرض اعمال خشونت قرار دارند.

۷۶ درصد کودکان کار تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی قرار ندارند

جعفری خاطرنشان کرد: ۳۱ درصد از والدین این کودکان بیکار و یا از کار افتاده هستند، ۴۰ درصد دستفروش و هفت درصد شاغل فصلی و ۵ درصد نیز بی‌سرپرست هستند. ۷۶ درصد از این کودکان بر اساس دستورالعملها و شرایط سازمان‌های حمایتی تحت پوشش هیچ نهادی قرار ندارند، چرا که عمدتا این کودکان اتباع بیگانه هستند و اوراق هویتی ندارند.