بهزیستی: ۶۹ درصد کودکان کار اتباع خارجی هستند/ ۹۵ درصد دارای خانواده هستند

علت کودک‌آزاری عاملان خشونت، ۵۱.۵ درصد مربوط به مصرف مواد و الکل (الکل یک درصد)، هفت درصد مربوط به اختلال روانی و ۵.۱ درصد بیکاری بود؛ بنابراین بیکاری و مسائل اقتصادی عامل اصلی کودک‌آزاری نیست.

به گزارش کودک پرس ، رضا جعفری در نشست خبری به مناسبت هفته کودکان (۱۴ تا ۲۰ مهرماه جاری) افزود: ۷۴ درصد کودکان کار و خیابان خارجی، فاقد اسناد هویتی و اوراق معتبر هستند که ارائه خدمت از سوی بهزیستی به آنان را دچار مشکل می کند و بسیاری از آنان از ادامه تحصیل بازمی مانند که البته برای آنان کلاس های جبرانی و تقویتی می گذاریم.

وی افزود: این کودکان از خانواده های فقیر هستند و فقر اقتصادی و معیشتی موجب کار آنان می شود. رویکرد بهزیستی این است که ساعات کار کودکان کار را کاهش دهد. در حال حاضر ۳۳٫۸ درصد آنان بین یک تا چهار ساعت ، ۱۳٫۷ درصد بیش از هشت ساعت و ۵۱٫۲ درصد چهار تا هشت ساعت در روز کار می کنند.

جعفری گفت: حضور کودکان در خیابان فی نفسه کودک آزاری به شمار می رود و بررسی ها نشان می دهد تعداد قابل توجهی از این کودکان مورد خشونت های کلامی، تحقیر، بی توجهی و حتی خشونت های جسمی قرار می گیرند.

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: در حال حاضر به ۱۲ هزار کودک کار و خیابان در مراکز شبانه روزی و همچنین مراکز روزانه حمایتی آموزشی دولتی، خدمات پزشکی، تحصیلی، حقوقی و مالی ارائه می شود.

 

 ۳۱ درصد والدین کودکان کار، بیکار هستند
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: بر اساس آمارها ۳۱ درصد والدین کودکان کار بیکار، ۴۰ درصد کارگر و دستفروش و هفت درصد دارای مشاغل فصلی هستند و پنج درصد کودکان کار و خیابان، بی سرپرست هستند.
جعفری افزود: اورژانس اجتماعی در سال گذشته از طریق خط تلفن ۱۲۳، مراکز مداخله در بحران اجتماعی، تیم های سیار و پایگاه های خدمات اجتماعی یک میلیون و ۱۰۰ نفر را در سکونتگاه های غیررسمی پذیرش داشته است که ۳۰ درصد این موارد مربوط به خشونت های خانگی شامل کودک آزاری، همسر آزاری، معلول آزاری، والد آزاری و سالمند آزاری بوده است. ۴۰ درصد از ۳۰ درصد خشونت های خانگی مربوط به کودک آزاری است.

وی افزود: در حوزه کودک آزاری، ۵۰ درصد از خشونت و آزاری که متوجه کودکان می شود مربوط به غفلت و بی توجهی در زمینه هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و پوشاک، ۳۰ درصد مربوط به آزارهای جسمی، ۱۶ درصد مربوط به آزارهای روانی و عاطفی و چهار درصد مربوط به آزارهای جنسی است.

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: هرچه سن کودک کمتر باشد، خطرپذیری او در مقابل کودک آزاری ها بیشتر است؛ ۸٫۷ درصد کودک آزاری ها در سن کمتر از یک سال و ۱۶ درصد در سن ۲ تا چهار سال است که در مجموع حدود ۲۵ درصد کودک آزاری ها مربوط به گروه سنی چهار سال می شود.

جعفری افزود: ۶۰ درصد کودک آزاری های گزارش شده به اورژانس اجتماعی در سن پنج تا ۱۳ سالگی و ۱۵ درصد نیز در سن ۱۴ تا ۱۸ سالگی رخ داده است.

 

وی گفت: ۵۷ درصد عاملان خشونت کودک آزاری را پدران، ۲۶ درصد را مادران، ۸٫۵ درصد ناپدری و نامادری، ۱٫۳ درصد را خواهران و برادران و یک و نیم درصد را افراد غریبه تشکیل می دهند که در مجموع حدود ۹۸٫۵ درصد عاملان خشونت کودک آزاری را اقوام و خویشاوندان کودک تشکیل می دهند.

جعفری تصریح کرد: ۵۲ درصد کودکان خشونت دیده را دختران و ۴۸ درصد را پسران تشکیل می دهند؛ علت کودک آزاری عاملان خشونت، ۵۱٫۵ درصد مربوط به مصرف مواد و الکل (الکل یک درصد)، هفت درصد مربوط به اختلال روانی و ۵٫۱ درصد بیکاری بود؛ بنابراین بیکاری و مسائل اقتصادی عامل اصلی کودک آزاری نیست.

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: ۱۶ درصد علت کودک آزاری عاملان خشونت نیز ناشی از کودکان سخت به معنای کودک عقب مانده ذهنی و بیش فعال و ۸۴ درصد نیز ناشی از انتظارات بی چون و چرا از کودک است.

جعفری افزود: در سال ۹۶، ۳۱ درصد مداخلات اورژانس اجتماعی برای خودکشی مربوط به کودکان زیر ۱۸ سال بوده است که مداخلاتی داشته تا خودکشی منجر به مرگ صورت نگیرد.

وی تاکید کرد: اوژانس اجتماعی به عنوان یک زنجیره حمایتی برای کودکان عمل می کند و اکنون در خانه های امن زنان را با فرزندان کمتر از ۱۲ سال تا چهار ماه نگهداری می کنیم.

 

جعفری گفت: ۹۵ درصد کودکان کار و خیابان دارای خانواده هستند بنابراین رویکرد ما درباره کودکان کار و خیابان باید توانمندسازی خانواده باشد.

 

 

 

 

منبع: ایرنا