طرح شهر دوستدار کودک در مشهد تدوین شد

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: از آنجا که فضاهای شهری از استانداردهای لازم در تعامل با کودکان برخوردار نیست و فضای مناسب برای فعالیت اجتماعی کودکان وجود ندارد ‘طرح شهر دوستدار کودک’ در این کمیسیون تهیه و تدوین شد.

به گزارش کودک پرس ، محسن حسینی پویا افزود: باید فضای شهری طوری باشد که بتوان کودکان خلاق تربیت و شرایط مداخله آنها را در تصمیم گیریها و فعالیتهای اجتماعی فراهم کرد.
وی ادامه داد: از اینرو طرح شهر دوستدار کودک با بهره گیری از نظرات اساتید دانشگاه، جامعه شناسان و فعالان حقوق کودک توسط کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد مدون شد که برند بین المللی و مورد نظر یونیسف است لذا شورای شهر مشهد در حطیه محلی به استقبال این طرح رفت.
عضو شورای شهر مشهد گفت: همچنین این طرح از طریق پورتال شورای اسلامی شهر مشهد به آدرس https://shora.mashhad.ir به مردم عرضه شده تا نظرات آنها نیز در پخته تر و نهایی شدن طرح شهر دوستدار کدوک لحاظ شود. این طرح ظرف یک ماه آتی برای تصویب در صحن علنی شورای شهر مشهد بررسی می شود.

وی افزود: تعیین استانداردهای لازم ویژه کودکان برای بوستانها و شهر بازیها، معابر و اماکن عمومی از الزامات این طرح است که می بایست پس از تصویب، توسط مدیریت شهری و نهادهای مرتبط در مشهد اجرایی شود.

 

 

 

 

منبع: ایرنا