ناكامی زن معتاد در ربودن كودک خردسال

زن معتاد کارتن‌خوابی وقتی کودک خردسالی را جلوی مدرسه‌اش ربود فکر نمی‌کرد مادرش از راه برسد و با کمک رهگذران او را دستگیر کنند.

به گزارش کودک پرس ، عصر روز یک‌شنبه مأموران پلیس با تماس تلفنی شهروندی از دستگیری زن کودک‌ربایی در یکی از خیابان‌های جنوبی تهران با خبر و راهی محل شدند.

مأموران در محل حادثه دریافتند لحظاتی قبل زن کارتن‌خوابی در حال ربودن کودک خردسالی بوده که از سوی مادر کودک و رهگذران دستگیر شده است.

شاکی درباره ربودن پسر ۹‌ساله‌اش گفت: پسرم دانش‌آموز است و هر روز خودم او را به مدرسه می‌رسانم و عصر هم به دنبالش می‌روم. امروز به خاطر کاری که برای من پیش آمد دقایقی دیرتر به جلوی مدرسه رسیدم. همه دانش‌آموز‌ها رفته بودند و خبری از پسرم نبود که آن طرف خیابان دیدم زن معتادی دست پسرم را گرفته و به طرف پارکی در حال حرکت است. به سرعت خودم را به زن معتاد رساندم و با داد و فریاد درخواست کمک کردم که رهگذران به کمکم آمدند و زن معتاد را دستگیر کردیم. این زن پسرم را فریب داده بود و گفته بود که من او را برای آوردنش فرستاده‌ام و با این شیوه قصد ربودن پسرم را داشت که دستگیرش کردیم.

زن کودک‌ربا ابتدا در بازجویی‌ها با انکار ربودن کودک در ادعایی گفت: من زن تنهایی هستم و همیشه دوست داشتم فرزندی داشته باشم. وقتی این پسر زیبا را دیدم تصمیم گرفتم او را به خانه‌ام ببرم و با من زندگی کند. متهم در ادامه در بازجویی‌های فنی با اعتراف به کودک‌ربایی گفت: من معتاد و کارتن‌خوابم. امروز خیلی خمار بودم و پولی هم برای خرید مواد نداشتم. وقتی این کودک را دیدم تصمیم به ربودن کودک گرفتم تا بعد او را بفروشم و با پول آن مواد بخرم. تحقیقات از متهم به دستور بازپرس دادسرای امور جنایی ادامه دارد.

 

 

 

 

منبع: روزنامه جوان