فرار کودک زبل از چنگ سارق خودرو+ فیلم

لحظه فرار دختر خردسالی را مشاهده می‌کنید که با ورود سارق به اتومبیل والدینش که در پمپ بنزین پارک شده بود توانست به سرعت از آن خارج شود و به مادرش پناه ببرد.

به گزارش کودک پرس ، لحظه فرار دختر خردسالی را مشاهده می کنید که با ورود سارق به اتومبیل والدینش که در پمپ بنزین پارک شده بود توانست به سرعت از آن خارج شود و به مادرش پناه ببرد.

 

 

 

 

 

 

منبع: میزان