اهمیت شناخت تفاوت‌های ظاهری و رفتاری دختران و پسران نوجوان

فاطمه حسینی‌فر کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی از تفاوت‌های رفتاری بین دختران و پسران نوجوانان با یکدیگر اشاره کرد و از اهمیت شناخت این تفاوت‌ها توسط والدین سخن گفت.

به گزارش کودک پرس ، فاطمه حسینی فر، اظهار کرد: تفاوت‌های ظاهری بین دختران پسران دارای ابعاد مختلفی مانند بعد عاطفی زبان و گفتار، علایق و گرایش‌ها ونحوه تکامل مغز است.

وی با اشاره به تفاوت‌های عاطفی دختران و پسران، افزود: دختران تغییرات عاطفی دیگران را سریع‌تر درک می‌کنند و با توجه به احساس وعواطف خود با دیگران ارتباط بر قرارکرده و مراقبت کننده خوبی برای کودکان و بزرگسالان هستند.

این کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی ادامه داد: ارتباط دختران عاطفه مدار است اما ارتباط عاطفی پسران فعالیت مدار است.

حسینی فر با بیان اینکه گفتگو ابزاری است که افراد به شکل‌های مختلفی از آن استفاده می‌کنند، تصریح کرد: پسران از گفتگو و زبان بیشتر برای انتقال پیام و دختران از گفتگو برای برقرارکردن ارتباط عاطفی استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه زبان مهم ترین ابزار برای انتقال عواطف است، اظهار کرد: پسران زمانی که گفتگو می‌کنند دوست دارند مشکلی را حل کنند اما دختران زمانی که صحبت می‌کنند دوست دارند که شنیده شوند.

این کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی درمورد علایق وگرایش‌ها در دختران و پسران، بیان کرد: دختران به مسایل دینی و مذهبی علاقه بسیاری دارند و حس همکاری در آن بیشتر است.

حسینی فر با اشاره به اینکه پسران به مسایل سیاسی و نظری علاقه دارند، افزود: در دختران هر دو نیم کره چپ و راست با یکدیگر رشد کرده اما در پسران نیم کره راست سریع‌تر رشد می‌کند.

وی ادامه داد: تفکر ریاضی در پسران بیشتر نمود پیدا می ‌کند و قدرت هدف گیری آنان مانند تیراندازی و دارت  بهتر از دختران است.

این کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی یادآور شد: در مجموع پسران قدرت عینی قوی ‌تر و دختران قدرت ذهنی بیشتری دارند.

منبع: ایسنا