دادگاه با درخواست کودک یا سرپرستان وی نسبت به جبران خسارت‌های وارده اقدام می‌کند

با موافقت نمایندگان با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارت‌های واردشده به طفل و نوجوان اقدام نماید.

به گزارش کودک پرس ، نمایندگان در صحن علنی سه‌شنبه ۹ مرداد ماه مجلس در جریان ادامه بررسیلایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، ماده ۳۷ و ۳۸ را بررسی و تصویب کردند.

براساس ماده ۳۷، دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون مکلف است ضمن صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارت‌های واردشده به طفل و نوجوان اقدام نماید.

همچنین ماده ۳۸ تصریح می‌کند؛ والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وکیل طفل و نوجوان و همچنین یک مددکار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و ارائه نظر مشورتی و پیشنهاد‌های حمایتی از طفل و نوجوان را دارند.

 

تبصره- دادگاه می‏‌تواند علاوه بر موارد ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده مطلع سازمان‌های مردم نهادی که دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت نماید.

 

 

 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان