آموزش‌های شهروندی در پایگاه‌های تابستانی گسترش می‌یابد

محسنی با اشاره به ارائه آموزش‌های شهروندی در پایگاه‌های تابستانی گفت: این پایگاه‌ها با رویکرد آموزش شهروندی مورد استقبال نوجوانان قرار گرفته و بیشتر از هزار دختر و پسر نوجوان در این پایگاه‌ها اوقات فراغتشان را سپری می‌کنند و از برنامه‌های متنوع مدیریت شهری استفاده می‌برند.

به گزارش کودک پرس ، شهردار منطقه ۱۷ از استقبال نوجوانان از برنامه های متنوع پایگاه های تابستانی سطح محلات این منطقه خبر داد و افزود: نوجوانان از برنامه های متنوع این پایگاه ها به خوبی استقبال کرده اند و امیدواریم آموزش های شهروندی در این پایگاه ها گسترش یابد.

به گزارش  روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۷، امیر محسنی گسترش آموزش شهروندی را برای بهبود اداره شهر مفید دانست و افزود: مدیریت شهری برای جلب مشارکت شهروندان تلاش بسیاری کرده تا بتواند منطقه را به شهری انسان محور تبدیل کرده و در موضوعات شهری و شهروندی از مشارکت موثر شهروندان بهره گیرد.

محسنی با اشاره به ارائه آموزش های شهروندی در پایگاه های تابستانی گفت: این پایگاه ها با رویکرد آموزش شهروندب مورد استقبال نوجوانان قرار گرفته و بیشتر از هزار دختر و پسر نوجوان در این پایگاه ها اوقات فراغتشان را سپری می کنند و از برنامه های متنوع مدیریت شهری استفاده می برند.

گفتنی است پایگاه های تابستانی مدارس و محلات از نخستین روزهای تیرماه آغاز به کار کرده و خدمات متنوع آموزشی، ورزشی، فرهنگی، استعدادیابی و اردویی به نوجوانان ارائه می کند.

 

 

 

 

منبع: بلدیه