بابلسر پایلوت نخستین مدرسه بارداری کشور

در این طرح مادران، چهارماه قبل از بارداری تا دوسالگی کودک آموزش می‌بینند.

به گزارش کودک پرس ، مدیر اجرایی طرح مدرسه بارداری با اشاره به تشکیل نخستین مدرسه بارداری کشور در موسسه شوق مادری هادیشهر بابلسر گفت : دراین طرح آزمایشی، مادران چهارماه قبل ازبارداری تا دوسالگی کودک برای تحویل فرزندانی خلاق و باهوش به جامعه آموزشهایی درزمینه روانشناسی ، موسیقی ، فن بیان ، تخیل ، احساس ، خلاقیت ، ورزش بارداری ، مامایی وتغذیه را فرا می گیرند.

طاهر صالحیان افزود: دراین طرح که ضمن سلامت مادر و جنین درکنار رشد جمعیت به کیفیت نسل پرداخته می شود و از اهداف ملی آن یکپارچه سازی آموزش وتاثیر آن برفرهنگ جامعه است، علاوه بر آموزش ، خدمات رفاهی همچون گردش در طبیعت ، استخر، بسته های میوه و تنقلات هم به مادران داده می شود.
وی با تاکید بر ضرورت آموزش پیش ازتعلیم تصریح کرد : اغلب مادران تربیت فرزندان خود را ازدوسالگی آغازمی کنند درصورتی که شخصیت کودک ،قبل از تولد و حین بارداری شکل می گیرد.

به گفته صالحیان؛ این طرح به سازمان بهزیستی پیشنهاد داده شد که درصورت موافقت ، مدرسه بارداری قبل از مهد تعریف ودرسراسرکشور مجوز داده خواهد شد.

 

او همچنین گفت: طرح  مدرسه بارداری به وزارت بهداشت کشورگرجستان هم معرفی شد تا همگام با فعالیت درایران به کشورهای اروپایی هم ارائه شود.

 

 

 

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما