افتتاح کانون مردمی سلامت مادر و کودک آبادان

رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: کانون مردمی سلامت مادر و کودک آبادان و روستای سادات افتتاح شد.

به گزارش کودک پرس ، آموزنده رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: کانون مردمی سلامت مادر و کودک به منظور افزایش مشارکت مردم در سلامت خویشتن شکل است.

وی افزود: در این کانون های سلامت محله یک خانه بهداشت مردمی فعال می شود.

رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: در این کانون ها، در قالب طرح ملی، تلاش شده برای فعالیت های سلامت، از خود مراقبتی تا کارهای جنبی این حوزه به سمت مردمی شدن پیش برود.

 

آموزنده افزود: کانون ها اعضایی دارد که موضوعات حوزه سلامت از آموزش تا فعالیت های هدایت شده را پیگیری می کنند.

 

 

 

 

منبع:‌ باشگاه خبرنگاران جوان