آموزش ضعیف ، خانواده‌های بی‌تدبیر، دختران به سمت و سوی دخانیات!

ریشه اصلی فرهنگ کشیدن قلیان برای دختران و زنان بیشتر از روی تفریح وگذراندن اوقات فراغت است، طبق پژوهش هایی که در حوزه پزشکی انجام داده شده قلیان ۷ برابر سیگار بر روی فرد تاثیر دارد.

به گزارش کودک پرس ، احمد اخوان عطار متخصص و روانشناس کودک ونوجوان در رابطه با مسائل قلیان کشیدن دختران اظهار داشت: یکی از مهم ترین مسائلی که درجامعه ما باعث شده است کشیدن قلیان در دختران بیشتر و گرایش به آن بیش از سیگار باشد این است که استعمال قلیان درفضای جمعی شکل می گیرد و به نوعی رابطه های روحی را بهتر پوشش می دهد.

وی افزود:جامعه ما آموزش کافی راجع به مضرات قلیان نسبت به دیگر مواد مخدرچه درسیگارو دیگر دخانیات اطلاع رسانی کافی نکرده است،اگر ازچند دختری که مشغول قلیان کشیدن هستند سوال کنید آیا از ضررهای قلیان چیزی می‌دانید،قطعا وی پاسخ می‌دهد قلیان ضرر ندارد، چرا که دودقلیان از آب رد می‌شود و خود آب دود را تصفیه می‌کند و ضررهای سیگار را ندارد. طبق صحبت هایی که در پژوهش های گروه دختران داشتیم به این نتیجه رسیدیم که این ها گاهی لازم از مضررات قلیان را ندارند و باید آموزش کافی داده شود.

 

این متخصص و روانشناس بااشاره به اینکه خانواده را سومین عامل کشیدن قلیان دختران دانست، گفت:در خانواده های ایرانی خیلی از افراد به خاطر سنتها و شاید به خاطر ظاهری که قلیان در تاریخچه ایرانی دارد به دختران در مورد قلیان خیلی کم تر تذکر میدهند و ممانعت می کنند،و به نوعی کشیدن قلیان برای دختران در خانه ها،مهمانی ها و مهم تر از همه در تفریحات آزادانه تر است اما اگردختری یک سیگار به دستش بگیرد اولین مخالفینش قطعا پدر و مادر او خواهند بود.

اخوان عطار تصریح کرد :مسئله سوم در واقع ریشه در تاریخ کشیدن قلیان در ایران دارد که خیلی از زنان سنتی ایران قلیان می کشند و حتی اگر در خاطره های گذشتگان مرورکنیم مادربزرگ یا پدر بزرگ های آن ها قلیان می کشیدند که این از پدر ومادربه فرزند انتقال می یابد.

 

وی ادامه داد : قلیان حتما باید در فضا هایی کشیده شود که مکان آن طراحی شده باشد،به اصطلاح قهوه خانه قلیان سرا و کافه سرا گفته می شود اما برای سیگارمکان خاصی تعریف نشده و سیگارخانه یا سیگارسراهم نداریم به همین دلیل وقتی ما برای مکانی تابلو می زنیم مجاز است در حالی که چیزی به نام سیگار سرا نداریم به همین دلیل می بینیم که در فرهنگ ایرانی قلیان کشیدن در بین دختران راحت تر شده است.

این متخصص و روانشناس اضافه کرد:همچنین تعاملات بین فردی از مسائلی است که زمان کشیدن قلیان را در دختران راحت تر کرده ومی توانند با جنس مخالف در مکانی مناسب بدون مزاحمت صحبت بکنند وبهانه نشستن را برای پر کردن اوقات فراغت همراه با استعمال قلیان درکنار جنس مخالف داشته باشند.

 

اخوان عطار ریشه اصلی فرهنگ کشیدن قلیان برای دختران و زنان را یشتر از روی تفریح وگذراندن اوقات فراغت دانست و گفت : طبق پژوهش هایی که در حوزه پزشکی انجام داده شده قلیان ۷ برابر سیگاربر روی فرد تاثیر دارد و از طرفی دیگربه دلیل چربی دود قلیان نسبت به سیگارروی بافت های ریه و شش ها باقی و پاک نمی شود به همین دلیل زمانی که فردی بخواهد قلیان را ترک کند بخاطر چربی هایی که باقی مانده میزان پاک سازی اش سخت تر است.

 

 

 

منبع: تهران پرس