آزادی عهد التمیمی دختر نوجوان فلسطینی از زندان رژیم صهیونیستی+ فیلم

عهد التمیمی دختر فلسطینی ۷ ماه پیش با مقاومتی شجاعانه در مقابل نظامیان مهاجم رژیم صهیونیستی به روستایشان، به مدعیان دفاع از حق، به ویژه برخی از شیوخ، درس شهامت داد.

به گزارش کودک پرس ، عهد التمیمی دختر فلسطینی ۷ ماه پیش با مقاومتی شجاعانه در مقابل نظامیان مهاجم رژیم صهیونیستی به روستایشان، به مدعیان دفاع از حق، به ویژه برخی از شیوخ، درس شهامت داد.

 

 

 

 

 

منبع: میزان