لزوم حمایت از طلاب نویسنده در عرصه کودک و نوجوان

رئیس انجمن ناشران کودک و نوجوان استان قم بر لزوم حمایت از طلاب نویسنده در عرصه کودک و نوجوان تاکید کرد.

به گزارش کودک پرس ، حجت الاسلام علیرضا سبحانی نسب با اشاره به مطلب فوق ابراز داشت: ما در حال حاضر در حوزه، استعدادهای خوبی در زمینه نویسندگی به ویژه در رابطه با کار برای کودکان و نوجوانان داریم که اگر از این ها درست حمایت شود ، در آینده به نویسندگان قابل وتاثیرگذاری در کل کشور تبدیل خواهند شد.

 وی افزود: در این خصوص البته نیاز به آموزش هم بسیار مهم و جدی است چرا که بدون آموزش لازم نمی توان به تربیت نیرو پرداخت ، مگر آن که افرادی به شکل خودجوش و بر اساس استعداد شخصی شان به جایی برسند.

مسئول انتشارات جمال همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از طلاب با توجه به دانشی که در زمینه مسائل دینی دارند، خود را برای ورود به عرصه کودک بی نیاز می دانند و حال آن که فعالیت در زمینه کودک و نوجوان حساسیت ها و اقتضائات و دشواری های خاص خود را دارد که بدون آموزش و تمرین و مداومت در انجام کار دست یابی به اهداف مدنظر در این خصوص امکان پذیر نیست.

وی همچنین گفت: به همین خاطر در حال حاضر تعداد کسانی که در این عرصه ورود کرده‌ و نیازها را به خوبی تشخیص داده‌ اند و نیز در برقراری ارتباط با مخاطب موفق بوده‌اند، تعدادشان از انگشتان دست کمتر است.

منبع: خبرگزاری حوزه