کتاب در جامعه ما جایگاهی ندارد

نویسنده کودک و نوجوان گفت: بخش بسیار زیادی از دلیل تیراژ پایین کتاب کودک به جایگاه آن در جامعه بر می‌گردد چرا که کتاب در جامعه جایگاهی ندارد.

به گزارش کودک پرس ، پیام ابراهیمی نویسنده کودک و نوجوان در خصوص دلیل تیراژهای پایین کتاب گفت: بخش بسیار زیادی از دلیل تیراژ پایین کتاب کودک به جایگاه آن در جامعه برمی گردد هم کتاب در جامعه جایگاهی ندارد و هم تنوع کتاب بسیار زیاد است اگر در همین شرایط اقتصادی مردم زیاد مطالعه کنند ناشر هم درآمد خواهد داشت.

وی افزود:عناوین کتاب های کودک در جامعه ما بسیار زیاد است به همین دلیل مخاطب نمی تواند انتخاب درستی داشته باشد باید کتاب ها به صورت گزیده منتشر شود تا هم مخاطب بتواند با کتاب ارتباط برقرار کند هم کتاب در جامعه خوانده شود.

ابراهیمی افزود:وقتی منابع بسیار زیاد می شود کیفیت تحت تاثیر قرار می گیرد.کیفیت تصویرگری کتاب کاهش پیدا می کند کتاب با کیفیت پایین تری نوشته می شود و در حال حاضر تعداد زیادی کتاب کودک در کشور منتشر می شود.

 

این نویسنده کودک و نوجوان با اشاره به دلیل لزوم محدود کردن عناوین کتاب بیان کرد: اگر عناوین کتاب های کودک را محدود کنیم جایگاه کتاب در خانواده مشخص می شود و کتاب را می پذیرند.

نویسنده کودک و نوجوان گفت:یک بخشی از تهیه نکردن کتاب، اقتصادی و یک بخش آن فرهنگی است.بخشی از جامعه کتاب را در دسترس کودکان قرار نمی دهند اما باید کتاب را راحت تر در دسترس کودک قرار دهیم.کتاب برای کودکانی که سن آن ها بیشتر از ۸ تا ۹ سال است تنها جنبه آموزشی نداشته باشد بلکه باید به جنبه تفریحی و سرگرمی آن هم توجه کنیم.

 

ابراهیمی با اشاره به اینکه تمام جنبه اقتصادی کتاب تقاضاست،گفت: باید کاری کنیم مردم کتاب را تقاضا کنند بخوانند و آن را بخرند.

 

 

 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان