نکته بهداشتی: شناسایی ناشنوایی نوزادان

اگر نوزاد دچار ناشنوایی باشد، ممکن است قابلیت کودک در رشد گفتار، زبان و مهارت‌های اجتماعی تحت تأثیر قرار گیرد.

به گزارش کودک پرس ، توصیه می‌شود نخستین غربالگری شنوایی نوزادان در طول ماه اول زندگی انجام شود.

 

حتی اگر کودک در آزمایش شنوایی اولیه مشکلی نداشته باشد، باید مراقب نشان‌های از دست دادن شنوایی در بعد از آن باشید. ازجمله این نشانه‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

 

– سروصدای بلند کودک را از جای خود نمی‌پراند.

– کودک از شش‌ماهگی و بعد از آن سرش را به سوی منبع صدا نمی‌چرخاند.

– کودک کلمات ساده مانند «دادا» یا «ماما» را تا یک‌سالگی ادا نمی‌کند.

– کودک هنگامی که شما را می‌بیند سرش را می‌چرخاند، اما اگر فقط نامش را ادا کنید، متوجه حضور شما نمی‌شود.

– به نظر می‌رسد کودک فقط برخی از صداها را می‌شنود و بقیه صداها را نمی‌شنود.

 

 

 

 

منبع: همشهری آنلاین